Новини

Представники коледжу виступили спікерами ще на двох конференціях

     Успішний виступ представників Івано-Франківського базового медичного коледжу (Івано-Франківського медичного фахового коледжу) – голів циклових комісій Наталії Андріївни Римар та Олесі Василівни Сухоручко на всеукраїнських курсах підвищення кваліфікації голів циклових комісій закладів медичної фахової передвищої освіти зацікавив колег і їх запросили бути спікерами ще на двох конференціях з тематикою «Інноваційна педагогічна діяльність в закладах фахової передвищої освіти», які проводить Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти  Міністерства освіти і науки України. У зв’язку з пандемією коронавірусу обидві проходили у форматі онлайн.
     18 лютого перед головами циклових комісій закладів педагогічної фахової передвищої освіти з доповіддю «Педагогічна майстерність викладача – запорука якісної освіти» виступила викладач-методист української мови та літератури вищої кваліфікаційної категорії, голова циклової комісії загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін ІФБМК Наталія Андріївна Римар. Особливо акцентуємо, що це були представники педагогічних коледжів – понад 70 слухачів. З цікавістю вони прослухали виступ представниці медичного закладу про досвід роботи з удосконалення педагогічної майстерності викладачів загальноосвітніх дисциплін.
     Наталія Андріївна наголосила, що основна роль викладача – не лише дати певну суму знань студентові, а й навчити його вчитися, самостійно здобувати знання, застосовувати їх на практиці, тобто формувати компетентності як загальну здатність, що базується на знаннях, досвіді та цінностях особистості. Викладач не може бути наглядачем за студентом, він повинен супроводжувати процес самопізнання і саморозвитку особистості. Водночас він повинен формувати самодостатню людину, конкурентоспроможного фахівця.
     Н.А.Римар зазначила, наскільки важливо бути викладачем-новатором, який використовує новітні технології, а також поділилася досвідом використання в ІФБМК як традиційних, так і нетрадиційних форм підвищення професійної майстерності викладачів (їх є 32) циклової комісії загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Це і наставництво, школа молодого викладача, і школа ефективного прогресивного педагогічного досвіду та школа педагогічної майстерності, і педагогічний консиліум (пошук шляхів виходу з кризових ситуацій), і аукціон педагогічних ідей, і методична естафета, і школа комп’ютерної грамотності. Окремо спікер наголосила на значенні самоосвіти викладачів і використанні для цього як індивідуальних, так і групових та колективних форм роботи. Як результат – високий рівень знань студентів на ЗНО, перемоги на конкурсах і олімпіадах, робота 36 гуртків та творчих груп, до яких залучено 300 студентів.
     22 лютого перед головами циклових комісій закладів фахової передвищої освіти виступила викладач медсестринства в педіатрії, голова циклової комісії педіатрії та інфектології ІФБМК Олеся Василівна Сухоручко. Вона акцентувала увагу на формуванні фахової компетентності студента при вивченні клінічних дисциплін, зокрема педіатричного циклу, з використанням сучасних інтерактивних технологій навчання, з особистісно орієнтованим підходом до студентів. При цьому наголосила на нероздільності навчання і практики та поділилася досвідом безперервності такої роботи в коледжі: від доклінічної практики до переддипломної. В кабінеті доклінічної практики студенти можуть побачити, як викладач виконує практичні навики на фантомі або переглянути відеофільми (розроблено 150 відеопрезентацій міждисциплінарних інтегрованих навичок). В навчальному тренінговому залі студенти це самі можуть відтворити на фантомах. В маніпуляційному кабінеті медпункту можуть продемонструвати практичні навички на студентах-волонтерах. І тільки досконало оволодівши цими навичками, студенти можуть демонструвати їх у клініці під контролем викладача навчальної практики чи працівника закладу охорони здоров’я (коледж має 37 навчальних кімнат на базі лікувальних закладів). Як наголосила Олеся Василівна, саме таким чином досягається автоматизм фахової діяльності студента, що додає йому впевненості в собі, убезпечує від помилок в професійній роботі.
     Доповідач зосередила також увагу на важливості самостійної роботи студентів, залучення до творчих груп і гуртків, волонтерства, вміння працювати в команді. А пандемія коронавірусу внесла корективи в освітній процес, бо для медичного навчального закладу, де не передбачене заочне навчання, стала подвійним викликом. Довелося впроваджувати нові форми діяльності, аби дистанційне навчання не вплинуло на якість освіти. Слухачам курсів було цікаво почути про такий досвід ІФБМК. Це підтверджували схвальні відгуки у чаті.
     Обидва спікери від нашого коледжу яскраво завершили свої виступи. Олеся Василівна Сухоручко говорила про те, яку загрозу несе зниження якості освіти: «Крах освіти – це крах нації». А Наталія Андріївна Римар завершила свій виступ такими словами: «Коли ми відчуваємо божественний поклик до певної справи,  коли ми, доклавши зусиль, відбудемось у цій справі настільки, що  від того розкривається, розцвітає наша душа – ми на своєму місці».
Прес-центр коледжу.

Наша адреса

Тел/факс: (0342) 75-32-58
Відділення післядипломної освіти
Тел: (0342)528004
 

 

Для студентів

Moodle

Корисні посилання

ZNO

vfpo

Copyright © 2023 Комунальний заклад фахової передвищої освіти "Івано-Франківський медичний фаховий коледж" Івано-Франківської обласної ради/ м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи 165