Опорна циклова комісія

Опорна циклова комісія

Опорна циклова комісія з дисциплін терапевтичного профілю та інфекційних хвороб

MOZВідповідно до наказу №100 Адм «Про затвердження Положення про опорні циклові комісїі вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації МОЗ України від 13.04.2007р. створено опорні циклові комісії у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації МОЗ України підзвітні Департаменту кадрової політики, освіти і науки МОЗ України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.04.2007 р. м. Київ № 100 Адм

Про затвердження Положення
про опорні циклові комісії вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ
рівнів акредитації МОЗ України та їх переліку


З метою подальшого удосконалення системи медичної та фармацевтичної освіти України, підвищення якості підготовки спеціалістів І-її рівнів акредитації, а також, враховуючи рекомендації Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України від 12.09.2003 р. № 618).


Н А К А З У Ю:


 1. Затвердити Положення про опорні циклові комісії вищих медичних (фармацевтичних) закладів І-ІІ рівнів акредитації МОЗ України та перелік опорних циклових комісій вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації МОЗ України (додаються).
 2. Директорам вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації МОЗ України, опорні циклові комісії яких визначені як головні:
 2.1. Подавати Департаменту кадрової політики, освіти і науки МОЗ України до 1 липня кожного року план роботи опорних циклових комісій на навчальний рік та звіт.
 2.2. Забезпечити проведення один раз у навчальний рік нарад голів однопрофільних циклових комісій медичних училищ та коледжів. Рекомендації нарад подавати Департаменту кадрової політика, освіти і науки МОЗ України та Центральному методичному кабінету підготовки молодших спеціалістів МОЗ України для узагальнення та прийняття відповідних рішень.
 3. Вважати таким, що втратив чинність» наказ МОЗ України від 10.12.1993 р. № 240 «На додаток до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.10.1992 р. № 155, Про створення науково-методичних комісій з медицини і фармації».
 4. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту кадрової політики, освіти і науки Банчука М.В.

Перший заступник Міністра О.М. Орда

002

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ БАЗОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

НАКАЗ

26 червня 2007 року № 42 м.Івано-Франківськ

Про створення опорної циклової
комісії дисциплін терапевтичного
профілю та інфекційних хвороб


На підставі наказу МОЗ України №100-АМ від 13.04.2007 року «Про затвердження Положення про опорні ЦК вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації МОЗ України та їх переліку” (додаток №1), з метою подальшого удосконалення системи медичної освіти, підвищення якості підготовки медичних спеціалістів І-ІІ рівнів акредитації


Н А К А З У Ю:

  1. Створити на базі Івано-Франківського базового медичного коледжу опорну циклову комісію з дисциплін терапевтичного профілю та інфекційних хвороб у складі викладачів-методистів, викладачів вищої категорії ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, які ввійшли в склад опорної циклової комісії дисциплін терапевтичного профілю та інфекційних хвороб та затвердити її персональний склад, а саме:
 Ткачук Галина Петрівна – голова опорної циклової комісії, заступник директора з навчальної роботи Івано-Франківського базового медичного коледжу;
 Стасишин Оксана Степанівна, Малиновська Олена Іванівна, Баран Світлана Володимирівна, Воєвода Олександра Денисівна, Облогіна Любов Михайлівна (викладач інфекційних хвороб), Грищенко Лідія Миколаївна (викладач інфекційних хвороб) – члени комісії, викладачі Івано-Франківського базового медичного коледжу;
 Сінюгіна Валентина Олександрівна, Яковенко Наталія Павлівна, Холявицька Лариса Вікторівна, Чечель Інна Юріївна – члени комісії, викладачі Кременчуцького медичного коледжу (за погодженням);
 Піц Лариса Орестівна, Кузик Фрозіна Василівна (викладач інфекційних хвороб) – члени комісії, викладачі Чернівецького медичного коледжу (за погодженням);
 Кравчук Валентина Михайлівна, Круглікова Валентина Миколаївна, Поповкіна Тетяна В’ячеславівна., Червона Олена Євгеніївна, Катеринич Микола Тимофійович (викладач інфекційних хвороб), Король Юрій Михайлович (викладач інфекційних хвороб) – члени комісії, викладачі Кіровоградського базового медичного коледжу ім. Є.Й.Мухіна (за погодженням);
 Кулага Наталія Костянтинівна, Парафейник Тамара Григорівна (викладач інфекційних хвороб) – члени комісії, викладачі Харківського базового медичного коледжу №1 (за погодженням);
 Бондаренко Альбіна Дем’янівна, Дараган Людмила Володимирівна (викладач інфекційних хвороб), Фойняк Василь Миколайович – члени комісії, викладачі Бердянського медичного коледжу (за погодженням);
 Алексієнко Марія Костянтинівна, Радіна Людмила М.Михайлівна (викладач інфекційних хвороб), Руденко Галина Михайлівна – члени комісії, викладачі першого Київського медичного коледжу (за погодженням);
 Ляшок Інна Іванівна (викладач інфекційних хвороб), Самойленко Галина Борисівна — члени комісії, викладачі Дніпропетровського медичного училища (за погодженням);
 Шерстюк Петро Ярославович, Задорожний Роман Володимирович, Атаманюк Галина Василівна — члени комісії, викладачі Чемеровецького медичного училища (за погодженням).

 2. Голові опорної циклової комісії Ткачук Г.П. скласти орієнтовний план роботи на 2007/2008 навчальний рік до 01.07.2007 року і подати його у формі додатку №2 до наказу.

 3. Для ознайомлення даний наказ надіслати в Департамент кадрової політики, освіти і науки МОЗ України, медичним училищам і коледжам, представники яких є членами опорної ЦК та розмістити на сайті Івано-Франківського базового медичного коледжу (www.mc.if.ua).

 4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою, як за керівником навчального закладу, який визначений головним для опорної циклової комісії.

Директор Володимир Стасюк

00321.11.2007р. на базі Івано-Франківського базового медичного коледжу проведена нарада опорної циклової комісії, на якій розглядалися організаційні питання: наказ №100 Адм „Про затвердження Положення про опорні циклові комісії вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації МОЗ України“ від 13.04.2007р., загальні положення, основні завдання, функції, права, склад та основні напрямки роботи опорної циклової комісії з дисциплін терапевтичного профілю та інфекційних хвороб.

   

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ про опорні циклові комісії вищих медичних
(фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації Міністерства охорони здоров’я України


 1. Опорні циклові комісії вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів (далі – ВМ (Ф)НЗ) І-ІІ рівнів акредитації МОЗ України підзвітні Департаменту кадрової політики, освіти і науки МОЗ України.
 2. Головною метою діяльності опорних циклових комісій є:
 — визначення відповідності освітньо-професійних програм (далі ОПП) та освітньо-кваліфікаційних характеристик (далі ОКХ) сучасним вимогам фахової підготовки студентів та надання пропозицій щодо удосконалення змісту і структури освіти;
 — проведення експертизи навчальних планів та програм, навчально-методичної літератури та дидактичних матеріалів;
 — узагальнення та впровадження кращого досвіду роботи щодо організації навчального процесу.
 3. Робота опорних циклових комісій регламентується нормативними актами, що визначають роботу ВМ (Ф)НЗ І-ІІ рівнів акредитації МОЗ України та цим Положенням.

Основні функції комісії
 1. Розробка рекомендацій щодо вдосконалення навчальних планів із підготовки фахівців за спеціальностями та відповідність їх ОПП і ОКХ.
 2. Розробка рекомендацій та вимог до створення нових навчальних програм. Надання пропозицій щодо створення авторських колективів для написання нових навчальних програм.
 3. Розробка пропозицій до перспективних планів підготовки та видання навчально-методичної літератури щодо розробки тематики та створення авторських колективів. Експертиза та рецензування рукописів підручників, навчальних посібників, навчально-методичної літератури, запланованої до видання.
 4. Розробка рекомендацій та вимог до навчально-методичного забезпечення роботи державних екзаменаційних комісій.
 5. Організація рецензування матеріалів діагностики якості підготовки фахівців.
 6. Розробка пропозицій щодо удосконалення організації самостійної та індивідуальної роботи студентів., критерії оцінювання їх успішності.
 7. Розробка пропозицій до планів та програм підвищення кваліфікації викладачів ВМ (Ф)НЗ І-ІІ рівнів акредитації МОЗ України.
 8. Визначення та поширення досвіду кращих методик підготовки студентів вітчизняних та іноземних ВМ (Ф)НЗ І-ІІ рівнів акредитації.
 9. Розробка пропозицій та проектів документації щодо організації дистанційного навчання студентів.
 10. Підготовка та рецензування пакетів конкурсних завдань для проведення Всеукраїнських конкурсів профільної майстерності студентів

Основні завдання діяльності опорних циклових комісій
 1. Опорні циклові комісії самостійно визначають регламент роботи, план і форми своєї діяльності. Вони зобов’язані розглядати матеріали, отримані від Департаменту кадрової політики, освіти і науки та Центрального методичного кабінету підготовки молодших спеціалістів МОЗ України і приймати рішення не пізніше двомісячного терміну з дня їх отримання. Засідання проводяться у терміни, визначені планами роботи опорних циклових комісій. На засіданнях приймаються рішення, якщо присутніх членів комісії не менше двох третин.
 2. Комісії проводять планові та оперативні заходи за рахунок бюджетів ВМ (Ф)НЗ І-ІІ рівнів акредитації, в яких працюють члени.

Права опорних циклових комісій
Для вирішення поставлених завдань члени опорних циклових комісій мають право:
 1.Відвідувати усі види занять викладачів однопрофільних циклових комісій навчальних закладів за згодою директора та викладачів, які проводять заняття.
 2. Вивчати забезпеченість навчального процесу однопрофільних циклових комісій.
 3. Провести семінари, наради голів однопрофільних циклових комісій із питань удосконалення якості викладання дисциплін.
 4. Залучати співробітників однопрофільних циклових комісій ВМ (Ф) НЗ І-ІІ рівнів акредитації до всіх видів відповідно до функцій опорних циклових комісій.

Склад опорної циклової комісії з дисциплін терапевтичного профілю та інфекційних хвороб Івано-Франківський базовий медичний коледж (як головний).
 • Чемеровецький медичний коледж;
 • Чернівецький медичний коледж Буковинського державного медичного університету;
 • Бердянський медичний коледж;
 • Кременчуцький медичний коледж;
 • Дніпропетровське міське базове медичне училище;
 • Перший Київський медичний коледж;
 • Кіровоградський базовий медичний коледж ім. Є.Й. Мухіна;
 • Харківський базовий медичний коледж №1.

Основні напрямки роботи опорної циклової комісії з дисциплін терапевтичного профілю та інфекційних хвороб.
 1. Видавнича діяльність (створення авторських колективів).
 2. Експертиза та рецензування рукописів підручників, навчальних посібників, практикумів тощо.
 3. Експертиза та рецензування навчальних планів та програм, методичної літератури та дидактичних матеріалів.
 4. Визначення та поширення досвіду кращих методик підготовки майбутніх медичних фахівців вітчизняних та іноземних ВМ (Ф)НЗ.
 5. Розробка пропозицій щодо підвищення кваліфікації викладачів (дистанційне навчання; нове положення про атестацію викладачів).
 6. Надання пропозицій щодо створення уніфікованого методичного забезпечення навчального процесу.
 7. Надання пропозицій щодо створення навчальних відеофільмів.


004 09.06.2009р. на базі Харківського базового медичного коледжу №1 проведена нараду опорної циклової комісії на якій розглядалися експертизи навчальних програм та розроблялися пропозиції щодо змін у навчальних програмах для ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

 

 

 

 

 

 

 

 

Опорною цикловою комісією прорецензовано 41-а навчальна програма.

005


006

НАКАЗ

19 вересня 2011 року № 65а м. Івано-Франківськ


Про поновлення складу опорної циклової
комісії дисциплін терапевтичного
профілю та інфекційних хвороб
на 2011-2012 н.р.

 На підставі наказу МОЗ України № 100-АДМ від 13.04.2007 року „Про затвердження Положення про опорні циклові комісії вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації МОЗ України їх переліку, та наказів директорів закладів які входять до складу опорної циклової комісії, з метою подальшого удосконалення системи медичної освіти України та підвищення якості підготовки спеціалістів І-ІІ рівнів акредитації.

 

 

Н А К А З У Ю:

 1. Поновити склад на базі Івано-Франківського базового медичного коледжу опорну циклову комісію з дисциплін терапевтичного профілю та інфекційних хвороб у складі викладачів-методистів, викладачів вищої категорії та затвердити їх персональний склад (додаток № 1).
 2. Призначити головою опорної циклової комісії базового методиста Стасишин О. С.

 Персональний склад
 1. Сінюгіна Валентина Олександрівна Терапію, невідкладні стани
в терапії Вища,
викладач-методист Кременчуцький медичний коледж Сл.(05366)53186
Моб.0971568541

 2. Яковенко Наталія Павлівна Терапію,
внутрішню медицину Вища,
викладач-методист Кременчуцький медичний коледж Сл.(05366)53186

 3. Шаповал Неллі Леонідівна Терапію Вища,
викладач-методист Бердянський медичний коледж Сл. 34436
Д.т. 52245
Моб. 0963431665

 4. Дараган Людмила Василівна Інфекційні хвороби Спеціаліст
вищої категорії Бердянський медичний коледж Сл. 34436
Д.т. 51668
Моб.0963451075

 5. Ляшок Інна Іванівна Інфекційні хвороби Спеціаліст
вищої категорії Дніпропетровське медичне училище Сл. (056)7635314
Моб. 0962490478
 6. Нудьга Світлана Анатоліївна Внутрішні хвороби Спеціаліст
другої категорії Дніпропетровське медичне училище Сл. (056)7651510
Моб. 0633568302

 7. Задорожний Роман Володимирович Терапію Спеціаліст
вищої категорії Чемеровецький медичний коледж Сл. 038 (59)91805
038 (59)91165
Моб. 0974712003

 8. Гордійчук Тетяна Миколаївна Інфекційні хвороби Спеціаліст
першої категорії Чемеровецький медичний коледж Сл.038 (59)91805
038 (59)91288
Моб.0966969571

 9. Піц Лариса Орестівна Внутрішню медицину Спеціаліст
вищої категорії Чернівецький медичний коледж
Сл.(03722)32262
Моб.0992050819
Дригибко Жанна Дмитрівна Інфекційні хвороби Спеціаліст
вищої категорії Чернівецький медичний коледж Сл.(03722)32262
Моб.0951550155

 10. Червона Олена Євгенівна Медсестринство
у внутрішній медицині Спеціаліст
вищої категорії Кіровоградський медичний коледж Сл.(0522)249602
Моб.0975084284

 11. Поповкіна Тетяна В’ячеславівна Внутрішня медицина Спеціаліст
вищої категорії Кіровоградський медичний коледж Сл.(0522)249602
Дом. 242638
Моб.0507141721

 12. Парафейник Тамара Григорівна Інфекційні хвороби Спеціаліст
вищої категорії Харківський базовий медичний коледж
№ 1 Сл.0573100185
0572934380
Моб.0964784674

 13. Лавська Валентина Іванівна Медсестринство
у внутрішній медицині Спеціаліст
вищої категорії Харківський базовий медичний коледж
№ 1 Сл. 0573100185
Моб.0662228519

 14. Кондрашина Оксана Миколаївна Внутрішню медицину Спеціаліст
вищої категорії Перший Київський медичний коледж Сл.(044)4000530
Моб.0679163054

 15. Галич Леся Йосипівна Внутрішню медицину Спеціаліст
вищої категорії Перший Київський медичний коледж Сл.(044)5338957

 16. Алєксєєнко Марія Константинівна Внутрішню медицину Спеціаліст
вищої категорії Перший Київський медичний коледж Сл.(044)5338957

 17. Гарко Ярослав Олександрович Внутрішню медицину Спеціаліст
вищої категорії Івано-Франківський базовий медичний коледж Сл.(03422)753258
Моб.0681044743

 18. Бандура Ірина Михайлівна Внутрішню медицину Спеціаліст
першої категорії Івано-Франківський базовий медичний коледж Сл.(03422)753258
Моб.0685430817

 19. Васкул Ольга Вікторівна Інфекційні хвороби Спеціаліст
вищої категорії Коломийський медичний коледж Сл.(03433)24450
Моб.0957654637

 20. Шокалюк Любов Іванівна Внутрішню медицину Спеціаліст
вищої категорії Коломийський медичний коледж Сл.(03433)24450
Моб.0956160361

 2. Голові опорної циклової комісії Стасишин О.С. скласти основні напрямки роботи та план роботи.
 3. Даний наказ надіслати до 05.11.2011 р. у Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України, медичним коледжам та училищам, представники яких є членами опорної циклової комісії та розмістити на сайті Івано-Франківського базового медичного коледжу (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. www.mc.if.ua).
 4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою, як за керівником навчального закладу.

Директор Володимир Стасюк

007 01.12.-02.12.2011 р. на базі Івано-Франківського базового медичного коледжу проведена нарада опорної циклової комісії, на якій розглядалися наступні питання:
 1. Про основні завдання, функції та права опорної циклової комісії.
 2. Про створення авторських колективів щодо написання сучасних підручників, навчальних посібників, практикумів тощо.
 3. Презентація підготовлених до друку підручника, посібника та збірника тестових завдань.
 4. Про підвищення кваліфікації викладачів.
 5. Обговорення питання щодо підготовки ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації до проведення ліцензійного іспиту „Крок М“ із спеціальності „Лікувальна справа“, „Акушерська справа“ та ін.

  

00825.04-26.04.2012р. проведена нарада опорної циклової комісії на базі Кременчуцького медичного коледжу. на якій розглядалися наступні питання:
 1. Звіт голови ОЦК щодо роботи творчих груп із підготовки навчальних практикумів.
 2. Із досвіду роботи викладачів Кременчуцького медичного коледжу.
 3. Презентація роботи творчої групи викладачів із впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.
 4. Запровадження в навчальний процес сучасних інноваційних технологій.
 5. Проблеми, які виникли в ході запровадження в навчальний процес нових галузевих стандартів, примірних навчальних планів, програм та шляхи їх вирішення.
 6. Шляхи формування професійних і життєвих компетенцій молодших медичних спеціалістів (представлення досвіду роботи волонтерського загону „Милосердя“).

 
 
009 23.05.2013р. проведена нарада опорної циклової комісії з дисциплін терапевтичного профілю та інфекційних хвороб на базі Першого Київського коледжу за участю директора Державної установи «Центрального методичного кабінету підготовки молодших спеціалістів МОЗ України“ Чернишенко Тетяни Іванівни, на якій розглядалися наступні питання:
 1. Звіт голови ОЦК Стасишин О.С. за проведену роботу.
 2. Про поновлення та внесення коректив до наказу № 100 Адм від 13.04.2007р. «Про затвердження Положення про опорні циклові комісії вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації МОЗ України та їх переліку».
 3. Про інноваційні підходи щодо створення уніфікованої документації для кожного підрозділу навчального закладу та сучасного забезпечення навчальних дисциплін.
 4. Питання видавничої діяльності (ОЦК) (сучасні підручники, практикуми, посібники на основі скоригованих навчальних програм).
 5. Питання обговорення, аналізу та рецензування навчальних програм, стандартів практичних навичок, протоколи надання медичної допомоги.
 6. Перспективні напрямки роботи ОЦК на наступний рік, запропоновані Державною установою «Центральним методичним кабінетом підготовки молодших спеціалістів МОЗ України».
 7. По можливості запросити на засідання ОЦК представника інституту інноваційних технологій і змісту освіти (для роз’яснення наказу № 384 МОН молодьспорту від 21.11.12 № 14.1/10-3219 «Щодо впровадження наказу МОН молодьспорту від 29.03.12 № 384 у навчальний процес вищих навчальних закладів І-ІІ р.а.»).
 8. Заслухати інформацію Сінюгіної В.О., викладача Кременчуцького
медичного коледжу, учасника ІV Міжнародного форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації».

 

 

Видавнича діяльність

012

     У 2015 році видавництвом «Медицина», м. Київ виданий «Практикум із внутрішньої медицини: „Терапія“», авторами якого є викладачі коледжів, які входять до складу опорної циклової комісії з дисциплін терапевтичного профілю та інфекційних хвороб.  

Наша адреса

Для студентів

Moodle

Корисні посилання

ZNO

Copyright © 2014-2020 Івано-Франківський базовий медичний коледж

Пошук