Загальні аспекти

Методика виховання громадянської відповідальності

     Головною метою системи виховання в ІФБМК є формування свідомого громадянина – патріота Української держави, представника української національної еліти через:

 • виховання поваги і любові до рідної землі й українських традицій;
 • підготовку свідомої інтелігенції України, збереження інтелектуального генофонду нації;
 • формування у суспільній свідомості переваг здорового способу життя, культуру фізично здорової та духовно багатої особистості;
 • створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського самоврядування;
 • забезпечення високого рівня професійності та вихованості молодої людини;
 • плекання поваги до своєї alta mater.

    В основу системи виховання молоді в Івано-франківському базовому медичному коледжі покладено ідею розвитку української державності як консолідуючого чинника розвитку українського суспільства та української нації. Важливу роль у просвітницькій діяльності посідає відновлення історичної пам'яті про тривалі державницькі традиції України.

 • Дитиноцентризм;
 • Природовідповідність;
 • Культуровідповідність;
 • Гуманізм;
 • Врахування вікових особливостей;
 • Врахування індивідуальних особливостей.

     Патріотичне виховання має власні принципи, що відображають його специфіку. Серед них: 
принцип національної спрямованості, що передбачає формування національної самосвідомості, виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливого ставлення до його культури; поваги до культури всіх народів, які населяють Україну; здатності зберігати свою національну ідентичність, пишатися приналежністю до українського народу, брати участь у розбудові та захисті своєї держави; 
принцип самоактивності й саморегуляції забезпечує розвиток у вихованця суб’єктних характеристик; формує здатність до критичності й самокритичності, до прийняття самостійних рішень; виробляє громадянську позицію особистості, почуття відповідальності за її реалізацію в діях та вчинках;
принцип полікультурності передбачає інтегрованість української культури в європейський та світовий простір, створення для цього необхідних передумов: формування в дітей та учнівської молоді відкритості, толерантного ставлення до відмінних ідей, цінностей, культури, мистецтва, вірувань інших народів; здатності диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, спроможності сприймати українську культуру як невід’ємну складову культури загальнолюдської;
принцип соціальної відповідності обумовлює потребу узгодження змісту і методів патріотичного виховання з реальною соціальною ситуацією, в якій організовується виховний процес, і має на меті виховання в дітей і молоді готовності до захисту вітчизни та ефективного розв’язання життєвих проблем;
принцип історичної і соціальної пам’яті спрямований на збереження духовно-моральної і культурно-історичної спадщини українців та відтворює її у реконструйованих і осучаснених формах і методах діяльності;
принцип міжпоколінної наступності, який зберігає для нащадків зразки української культури, етнокультури народів, що живуть в Україні.

      Студенти коледжу мають можливість сповна проявити свої задатки та здібності та удосконалити їх через гуртки художньої самодіяльності, клуби, спортивні секції.

     

     Підсумком сумлінної, наполегливої та творчої співпраці студентської молоді, художніх керівників та дирекції навчального закладу стало присвоєння театру пісні «Cantemus» почесного звання «Зразковий художній колектив» (Наказ Міністерства освіти і науки України №1124 від 16.08.2019р.). 
     Учасники художньої самодіяльності коледжу є лауреати обласних конкурсів та фестивалів.
    Дирекція коледжу завжди відзначає студентів, які досягли найбільших успіхів у навчанні та внесли вагомий вклад у розвиток студентського самоврядування та художньої самодіяльності закладу.
З 1 лютого 2009 р. вступив в дію наказ про заснування іменних стипендій:
 • стипендія ім. Г.Гавриша;
 • стипендія ім. Д.Циганкова.

     Напрацювання студентів друкуються в щорічних (починаючи з 1997 р.) виданнях тех. студентських дослідницько-пошукових робіт, альманасі студентської літературної творчості "Цілюща сила".
     У закладі започаткована директорська година спілкування із студентами.
Налагоджена тісна співпраця адміністрації з органами студентського співуправління.

 

Наша адреса

Тел/факс: (0342) 75-32-58
Відділення післядипломної освіти
Тел: (0342)528004
 

 

Для студентів

Moodle

Корисні посилання

ZNO

vfpo

Copyright © 2022 Комунальний заклад фахової передвищої освіти "Івано-Франківський медичний фаховий коледж" Івано-Франківської обласної ради/ м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи 165