Новини

Планове засідання педагогічної ради

     Робоча група у складі п’яти викладачів (Облогіна Л.М., Вацеба  М.В., Рудницька О.М., Федорак С.І., Лучинська О.Т.) досліджувала тему: “Формування мовленнєвої компетенції студентів на заняттях української мови та літератури”. Комісія проаналізувала методичну документацію з предмета “Українська мова та література”. Повідомлялося, що викладачі забезпечили навчальний предмет пакетом методичних матеріалів у кількісному та  якісному виразі, вони складені та оформлені відповідно до схем та рекомендацій, носять науковий характер, відповідають чиним регламентуючим документам. Зазначалося, що викладачі української мови та літератури у своїй професійній діяльності прикладають багато зусиль для того, щоб сформувати у студентів внутрішню потребу вивчати українську мову як рідну, державну, а на цій основі реалізувати знання та уміння до мовленнєвої творчості, асоціативної мовленнєво-розумової діяльності, вміння гнучко використовувати засоби рідної мови у практиці живого спілкування, читати, говорити, писати, здійснювати самоконтроль результатів мовленнєвої діяльності. Робоча група підготувала пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховної роботи. Педагогічна рада затвердила проект рішення з даного питання.
     Завідувач відділенням Вацеба М.В. проаналізувала соціально-педагогічні та психологічні проблеми студентів нового набору та їх адаптацію в навчальному закладі. Було зазначено, що процес адаптації першокурсників до умов навчання в коледжі є дуже складним та багатогранним. Обговорювалися заходи, які дозволять подолати низку труднощів по адаптації першокурсників.
     Змістовною була доповідь Конькової О.М., яка виступила з наступним питанням порядку денного педагогічної ради: “Шляхи формування навчальної мотивації студентів при вивчення хірургічних дисциплін”. Повідомлялося, що викладачами циклу хірургічних дисциплін велика увага приділяється формуванню позитивної мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Викладачі циклу систематично працюють над підвищенням свого професійного рівня, читають педагогічну літературу. Вони ставляться до студентів як до компетентної особистості, студенти на заняттях знаходяться в зоні психологічного комфорту. Значна увага приділяється формуванню професійної спрямованості навчальної діяльності. Робоча група підготувала ряд пропозиції та побажань на цю тему. Педагогічна рада затвердила проект рішення з даного питання.
     Відповідальний секретар приймальної комісії Гафійчук І.І. ознайомила членів педагогічної ради з правилами прийому на навчання до Івано-Франківського базового медичного коледжу у 2018 році. 
     Розглянуто та ухвалено “Звіт про акредитаційний самоаналіз з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти: підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста спеціальностей 5.12010101 Лікувальна справа, 5.12010102 Сестринська справа та 5.12010105 Акушерська справа”.
     Із узагальненнями  важливих питань порядку денного педагогічної ради виступив директор коледжу Володимир Стасюк.
Секретар педради Смицнюк Л.Ф.

 

Наша адреса

Тел/факс: (0342) 75-32-58
Відділення післядипломної освіти
Тел: (0342)528004
 

 

Для студентів

Moodle

Корисні посилання

ZNO

vfpo

Copyright © 2023 Комунальний заклад фахової передвищої освіти "Івано-Франківський медичний фаховий коледж" Івано-Франківської обласної ради/ м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи 165