Новини

Планове засідання педагогічної ради

     29 березня 2018 року в коледжі відбулося планове засідання педагогічної ради. Педагоги обговорили ряд важливих питань, які мають значення у системі навчально-виховного процесу закладу.
     Так, зокрема, методист Івано-Франківського базового медичного коледжу Гафійчук І.І. доповіла про впровадження інноваційних педагогічних технологій як розвиток творчого потенціалу педагогів. Повідомлялося, що проблема інноваційного розвитку освіти і освітніх технологій є актуальною, тому що вона викликає широкий суспільний і науковий резонанс. Інноваційна освітня діяльність передбачає розвиток творчого потенціалу педагогів і стосується не лише створення та поширення новизни, а і зміни у способі діяльності, стилі мислення учасників навчаль-виховного процесу. Зазначалося, що в навчально-виховний процес коледжу систематично впроваджуються освітні інновації: значно зменшено “паперотворчість”; відмінено проміжну атестацію, проведення підсумкового контролю і ін. Методист коледжу також наголосила, що продовжується робота над наповненням платформи “Moodle” навчально-методичними матеріалами. Подані пропозиції спрямовані на вдосконалення та підвищення результативності навчально-виховного процесу. Педагогічна рада затвердила проект рішення з даного питання.
     Змістовною була доповідь заступника директора з навчально-виробничої роботи Я.О. Гарка, який виступив з наступним питанням порядку денного педагогічної ради: “Практичний тренінг із клінічних дисциплін – основний засіб формування професійної компетентності в оновленому тренажерному кабінеті”. Повідомлялося, що в Івано-Франківському базовому медичному коледжі робота з практичної підготовки студентів спрямована на вдосконалення практичного навчання, поглиблення професійних знань та вмінь, запровадження в навчальний процес передових педагогічних технологій. Відповідні знання та практичні вміння формуються у студентів на заняттях у кабінетах доклінічної практики та на клінічних базах під керівництвом викладачів і медичного персоналу закладів охорони здоров’я. Велика увага приділяється індивідуалізації практичного навчання. В усіх кабінетах та лабораторіях обладнані робочі місця, де студенти відпрацьовують практичні навички. Зазначалося, що для формування професійної та комунікативної компетентності майбутнього фахівця у навчальній діяльності  повинен широко використовуватися практичний тренінг. Було проаналізовано основні напрямки роботи тренажерного кабінету коледжу: 1) консультації та практичний тренінг з дисциплін “Основи медсестринства” та “Догляд за хворими та ММТ”; 2) фантомні заняття з основних клінічних дисциплін; 3) робота з групою “ризику”; 4) захист виробничої та переддипломної практики, перевідні та державні екзамени. Під час обговорення було внесено ряд пропозицій та побажань на цю тему. Педагогічна рада затвердила проект рішення з даного питання.
     Кілька важливих питань було також обговорено у “Різному”. Із узагальненнями з важливих питань порядку денного педагогічної ради виступив директор коледжу Володимир Стасюк.
     Секретар педради Смицнюк Л.Ф.

Наша адреса

Для студентів

Moodle

Корисні посилання

ZNO

Пошук