Новини

Засідання педагогічної ради Івано-Франківського базового медичного коледжу.

     На засіданні проаналізовано роботу факультативу «Основи християнської етики», запровадженого у другому семестрі для студентів перших курсів. За результатами спостережень адміністрації, враховуючи позитивні відгуки студентів, педагогічна рада відзначила, що завдяки високій професійній майстерності о. Йосафата Бойка факультатив має християнсько-світоглядне, культурне та освітньо-виховне спрямування, служить фундаментом буттєвих цінностей сучасної людини, передбачає виховання у студентів поваги до свободи совісті, релігійних та світоглядних переконань інших людей, здатності до співжиття в полікультурному та поліконфесійному українському суспільстві.
  Педагогічна рада вирішила: ввести факультатив «Основи християнської етики» у варіативну складову навчального плану коледжу на 2016/2017 н.рр.
  Педрада розглянула і схвалила нові підходи до організації навчального процесу у 2016-2017 н.р., які спрямовані на оптимізацію та інтенсифікацію навчання з метою отримання студентами кращої теоретичної і практичної підготовки. Затверджено зміни, внесені до робочої і навчальної програми з предмета «Історія України» на 2016/2017 н.рр.. В результаті внесених змін окремі питання української історії будуть викладатись студентам, орієнтуючись на новітні погляди сучасних істориків та ґрунтовні дослідження Володимира Білінського, який є автором таких відомих досліджень як «Країна Моксель або Московія» (у 3-х томах), «Москва ординська « (2т.), «Україна-Русь» (2т.) та інш.
  Педагогічна рада схвалила рішення щодо запровадження у навчально-виховний процес коледжу «Концепції чотирьох рівнів духовного розвитку людини», яка обґрунтована О.Гречаним та В.Сабадухою у монографії «Філософія здібностей у контексті пріоритету духовного над матеріальним». Суть концепції полягає в тому, щоб замість виховання посередньої людини (яка сьогодні переважає чисельно навіть на найвищих щаблях державного управління України) виховувати особистість.
  Педагоги обговорили та схвалили проекти рішень з цілого ряду інших важливих питань організації навчально-виховного процесу в коледжі.

Наша адреса

Тел/факс: (0342) 75-32-58
Відділення післядипломної освіти
Тел: (0342)528004
 

 

Для студентів

Moodle

Корисні посилання

ZNO

vfpo

Copyright © 2023 Комунальний заклад фахової передвищої освіти "Івано-Франківський медичний фаховий коледж" Івано-Франківської обласної ради/ м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи 165