Загальні відомості

Відділення післядипломної освіти

      Відділення післядипломної освіти молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів створене у липні 1995 року.
- У 2013 році відділення післядипломної освіти коледжу пройшло ліцензування та одержало ліцензію (№285162 серія АE) на підвищення кваліфікації молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів у галузях знань 1201 Медицина та 1202 Фармація в ліцензованому обсязі 2800 слухачів на рік.
Післядипломна освіта здійснюється відповідно Закону України «Про освіту» та Закону України «Про вищу освіту», директивних документів МОЗ та МОН України.
- Метою післядипломного навчання є: спеціалізоване вдосконалення професійної підготовки фахівця шляхом поглиблення, розширення і оновлення його професійних знань, умінь і навичок.
- На відділенні створено умови для неперервності освіти, що відповідає принципу «навчання протягом усього життя».
- Підготовка фахівців здійснюється за напрямками: 
  • спеціалізація — набуття особою здатності виконувати окремі завдання та обов'язки, які мають особливості, в межах спеціальності; 
  • розширення профілю (підвищення кваліфікації) — набуття особою здатності виконувати додаткові завдання та обов'язки в межах спеціальності.
Підвищення кваліфікації проводиться за 75 спеціальностями, спеціалізації — за 10 спеціальностями. З 2013 року впроваджено проведення курсів тематичного удосконалення: 
"М/с первинної медичної допомоги";
"М/с соціальної допомоги";
"Оволодіння методами діагностики станів сп'яніння, викликаних вживанням психоактивних речовин".
- Формування груп здійснюється відповідно до переліку циклів спеціалізації та удосконалення молодших медичних і фармацевтичних кадрів затвердженого наказом МОЗ України від 07.09.1993 р. № 198 «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою».
     Під час проведення теоретичних та практичних занять слухачі знайомляться з сучасними діагностичними та лікувальними технологіями, досягненнями медичної науки, питаннями теорії і філософії медсестринства, медичної психології, паліативної та хоспісної медицини, інфекційної безпеки та інфекційного контролю, охорони праці, медичної етики та деонтології, вивчають чинні нормативно-правові документи у сфері охорони здоров’я, формують сучасні підходи до здорового способу життя. Приділяється належна увага відпрацювання навичок надання невідкладної медичної допомоги та проведення реанімаційних заходів. З цією метою використовуються медико - технологічні документи із стандартизації медичної допомоги (клінічні протоколи), фантоми, муляжі, перегляд навчальних відеофільмів тощо.
     Для проведення теоретичних та практичних занять  відділення оснащене мультимедійним проектором; викладачами підготовлено понад 100 лекцій з мультимедійним забезпеченням.
     Дирекція коледжу систематично працює над покращенням матеріально-технічного забезпечення навчального процесу на відділенні, що здійснюється з використанням сучасних інноваційних технологій навчання та зорієнтований на формування компетентного, креативного молодшого медичного спеціаліста, здатного до постійного оновлення професійної компетенції, швидкої адаптації до змін в умовах ринкової економіки та прогресу медичної науки. На відділенні створені належні умови для проведення навчання, виконання в повному обсязі навчальних програм.
     У навчальні робочі програми всіх циклів спеціалізації та удосконалення включено вивчення державних та регіональних цільових програм з охорони здоров’я: 
- Загальнодержавна програма «Здоров'я 2020: український вимір».
- Національний проект «Нове життя – нова якість охорони материнства і дитинства».
- Регіональна цільова програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2020 року”.
- Регіональна цільова програма "Репродуктивне здоров’я населення Івано-Франківської області" на 2016-2020 роки.
- Комплексна програма «Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020» (зі змінами).
- Регіональна цільова програма запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2016-2020 роки
- Програма протидії захворюванню на туберкульоз в області на 2017-2020 роки
- Програма «Покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів на 2017-2020 роки.
- Впровадження стратегії ВООЗ-ЮНІСЕФ «Інтегроване ведення хвороб дитячого віку».
      Базами для проведення занять зі слухачами відділення є 34 спеціалізовані заклади охорони здоров'я обласного та міського підпорядкування розташовані в м. Івано-Франківську, Коломиї та Калуші.
      На базі Коломийської ЦРЛ проводяться виїзні цикли удосконалення для молодших спеціалістів з медичною освітою закладів охорони здоров'я Коломийського, Косівського, Городенківського та Верховинського районів для контингентів слухачів:
"Фельдшери ФАП, амбулаторій", "М/с загальної практики сімейної медицини", "М/с терапевтичних відділень", "М/с терапевтичних дільниць, відділень профілактики", "М/с хірургічних відділень і кабінетів", "М/с педіатричних дільниць, кабінетів здорової дитини, кабінетів профщеплень", "М/с фізіотерапевтичних відділень і кабінетів", "Акушерки жіночих консультацій та оглядових кабінетів", "Акушерки ФАП, здоровпунктів", "Лаборанти (фельдшери-лаборанти) клінічних лабораторій".
      На базі Калуської ЦРЛ проводяться виїзні цикли удосконалення для молодших спеціалістів з медичною освітою закладів охорони здоров'я Калуського, Долинського, Рожнятівського районів та м.Болехів для контингентів слухачів «Фельдшери ФАП, амбулаторій», «М/с терапевтичних відділень», «М/с хірургічних відділень і кабінетів»,
«М/с загальної практики сімейної медицини», «М/с терапевтичних дільниць і відділень профілактики», "М/с педіатричних дільниць, кабінетів здорової дитини, кабінетів профщеплень". 
      До викладання на відділенні запрошуються висококваліфіковані фахівці практичної охорони здоров'я, в тому числі 30 головних штатних та позаштатних спеціалістів департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, 7 головних лікарів, 20 заступників головних лікарів, працівники ДУ "Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ України", управління освіти, державної інспекції охорони праці, викладачі медичного коледжу. 26 викладачів, які працюють на відділенні ПДО за сумісництвом мають науковий ступінь.
      Викладачі відділення систематично приймають участь у підготовці та рецензуванні програм для  післядипломного навчання молодших спеціалістів з медичною і фармацевтичною освітою, які розробляються за поданням ДУ "Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів Міністерства охорони здоров'я України" та затверджуються МОЗ України.  
   Із 2016 року на відділенні для слухачів впроваджено проведення лекцій-тренінгів за сучасними стандартами формату BLS (базова підтримка життя), які проводить викладач військово-медичної підготовки та медицини катастроф, волонтер благодійної організації «Сила Прикарпаття» - Яцків В.М.  Метою проведення навчальних тренінгів є удосконалення слухачами навиків першого контакту з потерпілими на домедичному етапі та надання медичної допомоги потерпілим при зупинці серця, втраті свідомості, епілептичному нападі, кровотечах та опіках, утопленні та укусах змій.
     На відділенні післядипломної освіти коледжу впроваджено:
- проведення інструктажу з техніки безпеки та охорони праці; всіх слухачів відділення ознайомлюють з їх правами та обов’язками на час перебування на курсах.
- анкетування слухачів. Його результати надалі враховуються при організації та проведенні навчального процесу на відділенні та в коледжі. Крім того, аналіз результатів анкетування заслуховується на засіданнях адміністративної та педагогічної рад, обговорюється цикловими методичними комісіями, які розробляють відповідні заходи щодо покращення теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців.
      Відділення активно співпрацює з Радою головних медичних сестер області, Асоціацією медичних сестер м. Івано-Франківська, керівники циклів післядипломного навчання беруть участь в атестації молодших медичних спеціалістів.
      На відділені роводиться активна робота з видавничої діяльності. Підготовлено і видано: посібники для слухачів з розділів «Невідкладна медична допомога», «Медсестринський процес», «Профілактика внутрішньолікарняної інфекції", інформаційно-методичний посібник „Тактика молодшого медичного спеціаліста при виявленні особливо небезпечних інфекцій“, блоки тестових завдань для контролю знань слухачів різних спеціальностей. Здійснюється випуск „Вісника з післядипломної освіти“ тиражем 1000 примірників, який виходить щорічно і безкоштовно передається в медичні заклади, в тому числі у всі сільські лікарські амбулаторії та ФАПи. Вісник №6 (2011р) присвячений питанню надання медичної допомоги дітям, удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх шкіл; вісник №7 (2012р) - питанню діагностики та профілактики злоякісних пухлин. До 75- річчя коледжу виданий ювілейний вісник післядипломної освіти №8 (2015р), присвячений реформуванню сімейної медицини в системі охорони здоров'я області. 
      За період діяльності з 1995 - 2018рр. на відділенні післядипломної освіти пройшли навчання понад 57,94тисяч молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою.
  • Взірець заяви від фізичних осіб Завантажити
  • Взірець листа-прохання Завантажити
  • Керівникам закладів охорони здоров'я та територіальних медичних об'єднань Завантажити
  • Оформлення плану-заявки медичними закладами Завантажити
  • Наказ про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною і фармацевтичною освітою у 2020 році Завантажити
  • Календарний план підвищення кваліфікації та спеціалізації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою на відділенні післядипломної освіти Івано-Франківського базового медичного коледжу у 2020 році Завантажити
  • Ювілейний вісник післядипломної освіти. Число №8 Завантажити

Наша адреса

Для студентів

Moodle

Корисні посилання

ZNO

Copyright © 2014-2020 Івано-Франківський базовий медичний коледж

Пошук