Загальні відомості

Відділення післядипломної освіти

     Відділення післядипломної освіти КЗ ФПО «Івано-Франківський медичний фаховий коледж» ІФОР створене у липні 1995 року. За період діяльності з 1995 – 2022 рр. на відділенні післядипломної освіти пройшли підвищення кваліфікації понад 68,3 тис. молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою.
    У 2013 році відділення післядипломної освіти коледжу пройшло ліцензування та одержало ліцензію (№285162 серія АE) на підвищення кваліфікації молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів у галузях знань 1201 Медицина та 1202 Фармація (22 Охорона здоров’я) в ліцензованому обсязі 2800 слухачів на рік. У 2023 році КЗ ФПО «Івано-Франківський медичний фаховий коледж» ІФОР успішно пройшов процедуру, зареєстрований у ДНП «Центр тестування» при Міністерстві охорони здоров’я України (реєстраційний номер 1316) та є ПРОВАЙДЕРОМ безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників.
    Освітній процес на відділенні післядипломної освіти коледжу ґрунтується на концептуальних засадах Національної Доктрини розвитку освіти, Державній Національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття»), здійснюється відповідно Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про ліцензування видів господарської діяльності»; постанов Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347 «Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 «Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти», від 28 березня 2018 року № 302 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я» та від 14.07.2021 року № 725 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників»; наказу МОЗ України № 2016 від 10.11.2022 року «Про подальше удосконалення системи післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства», Статуту КЗ ФПО «Івано-Франківський медичний фаховий коледж» ІФОР, Положення про відділення післядипломної освіти КЗ ФПО «Івано-Франківський медичний фаховий коледж» ІФОР, директивних документів МОЗ та МОН України.
     Метою післядипломного навчання є спеціалізоване вдосконалення професійної підготовки фахівця шляхом поглиблення, розширення і оновлення його знань, фахових (професійних) компетентностей, розвиток інтелектуального особистісного потенціалу. На відділенні створено умови для неперервності освіти, що відповідає «принципу «навчання протягом усього життя».
Післядипломне навчання фахівців здійснюється за напрямками: 
 • спеціалізація – профільна спеціалізована підготовка з метою набуття особою здатності виконувати завдання та обов’язки, що мають особливості в межах спеціальності;
 • тематичне удосконалення – набуття нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей фахівців з медичною та фармацевтичною освітою у межах професійної діяльності.
     Для проведення післядипломного навчання молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів області на циклах спеціалізації викладачами підготовлено 12 навчальних програм, на циклах удосконалення – 65 навчальних програм. Із 2020 року на відділенні проводяться цикли спеціалізації за навчальними програмами «Асистенти фізичного терапевта» і «Асистенти ерготерапевта», які підготували працівники відділення післядипломної освіти, із 2021 року – цикли удосконалення для фахівців цих спеціальностей.
    На відділенні підвищують кваліфікацію кадри масової кваліфікації - контингенти слухачів «Кухарі лікарень» та «Дезінфектори».
    Окрім того, на відділенні ПДО впродовж багатьох років додатково для молодших спеціалістів з медичною освітою проводяться цикли тематичного удосконалення:
 • «Соціальна допомога в психіатрії» (2013 рік);
 • «Оволодіння методами діагностики станів сп'яніння, викликаних вживанням психоактивних речовин» (2014-2017 роки);
 • «Медсестринство в паліативній та хоспісній допомозі» (із 2017 року, щорічно)
 • «Радіаційна безпека при роботі з джерелами іонізуючого випромінювання» (із 2018 року, щорічно).
    Програма тематичного удосконалення «Радіаційна безпека при використанні джерел іонізуючого випромінювання» для контингенту слухачів «рентгенлаборанти, сестри медичні/брати медичні закладів охорони здоров’я» підготовлена відповідно до вимог Західної державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання та наказу департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації «Про проведення навчання та перевірки знань з питань забезпечення підготовки по охороні праці і радіаційній безпеці працівників категорії А рентгенодіагностичних відділень (кабінетів), радіонуклідних лабораторій, відділів променевої терапії закладів охорони здоров’я Івано-Франківської області» (13.09.2016 р. № 772-в). За 2018-2022 роки таке навчання пройшли 382 слухачі, у першому півріччі 2023 року – 53 фахівці.
    Викладачами відділення підготовлена навчальна програма «Оператори цифрових рентгенографічних систем» та за цією програмою проведене підвищення кваліфікації для сестер медичних/братів медичних закладів охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу (2021, 2022, 2023 роки).
    Відповідно до спільних наказів департаменту освіти, науки та молодіжної політики і департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації на відділенні післядипломної освіти Івано-Франківського медичного фахового коледжу щорічно підвищення кваліфікації проходять медичні сестри дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх та інтернатних навчальних закладів, професійно-технічних училищ і коледжів.
    Освітній процес із підвищення кваліфікації та спеціалізації молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів здійснюється на базі медичного коледжу та 27 КНП - закладів охорони здоров’я області, які щорічно визначаються наказом департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації як базові для навчання слухачів відділення. З метою створення максимально доступних умов для підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів віддалених районів області коледж проводить виїзні цикли удосконалення:
- на базі КНП «Коломийська ЦРЛ» Коломийської міської ради, КНП «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Коломийської міської ради для контингенту слухачів «М/с загальної практики сімейної медицини», «М/с терапевтичних відділень», «Фельдшери ФАП, амбулаторій», «М/с терапевтичних дільниць, відділень профілактики», «М/с хірургічних відділень і кабінетів», «М/с педіатричних дільниць, кабінетів здорової дитини, кабінетів профщеплень», «М/с фізіотерапевтичних відділень і кабінетів», «Акушерки жіночих консультацій та оглядових кабінетів», «Акушерки ФАП, здоровпунктів», «Лаборанти (фельдшери-лаборанти) клінічних лабораторій» (із 2001 року, щорічно 9-11 циклів навчання.)
- на базі КНП «Центральна районна лікарня Калуської міської  ради Івано-Франківської області», КНП «Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Калуської міської ради для контингентів слухачів «Фельдшери ФАП, амбулаторій», «М/с терапевтичних відділень», «М/с хірургічних відділень і кабінетів», «М/с загальної практики сімейної медицини», «М/с терапевтичних дільниць і відділень профілактики», «М/с педіатричних дільниць, кабінетів здорової дитини, кабінетів профщеплень» (із 2008 року, щорічно 5-6 циклів).
    Систематично удосконалюються та оновлюються навчальні програми всіх циклів післядипломної освіти, зокрема у робочі програми включено:
- вивчення державних та регіональних цільових програм з охорони здоров’я: Національний проект «Нове життя – нова якість охорони материнства і дитинства», «Програма розвитку донорства крові, її компонентів на 2021-2025 роки», програма «Розвиток паліативної допомоги на Прикарпатті на 2018-2022 роки», комплексна програма «Здоров’я населення Прикарпаття на 2021-2025 роки»;
- впровадження стратегії ВООЗ-ЮНІСЕФ «Інтегроване ведення хвороб дитячого віку»;
- проведення лекцій-тренінгів за сучасними стандартами формату BLS (базова підтримка життя) викладачем військово-медичної підготовки та медицини катастроф, волонтером благодійної організації «Сила Прикарпаття», тренером курсу «Бойовий медик» Володимиром Яцківим.  
     На відділенні створені належні умови для проведення навчання, виконання в повному обсязі навчальних програм. Під час проведення теоретичних та практичних занять слухачі знайомляться з сучасними діагностичними та лікувальними технологіями, досягненнями медичної науки, питаннями теорії і філософії медсестринства, медичної психології, паліативної та хоспісної медицини, інфекційної безпеки та інфекційного контролю, охорони праці, медичної етики та деонтології, вивчають чинні нормативно-правові документи у сфері охорони здоров’я, формують сучасні підходи до здорового способу життя. Приділяється належна увага відпрацювання навичок надання невідкладної медичної допомоги та проведення реанімаційних заходів. З цією метою використовуються медико - технологічні документи із стандартизації медичної допомоги (клінічні протоколи), фантоми, муляжі, перегляд навчальних відеофільмів тощо.
      До викладання на відділенні запрошуються висококваліфіковані фахівці практичної охорони здоров'я, в тому числі 30 експертів департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, 7 генеральних директорів закладів охорони здоров’я міста та області, 20 медичних директорів та їх заступників з медсестринства, 12 головних медичних сестер ЗОЗ, 78 завідувачів відділеннями, працівники ДУ «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб», департаменту освіти, державної інспекції охорони праці. 23 викладачів, які працюють на відділенні ПДО, мають науковий ступінь кандидата медичних наук, двом з них присвоєне вчене звання доцента та 1 – професор.
    Керівниками та викладачами на 55-х циклах спеціалізації та удосконалення є експерти департаменту охорони здоров’я ОДА; керівниками на 5-х – генеральні директори; на 23-х навчальних циклах викладають медичні директори та заступники медичних директорів закладів ЗОЗ м. Івано-Франківська, м. Коломиї та м. Калуша.
     Із 28 викладачів коледжу, які проводять теоретичні та практичні заняття на відділенні 6 мають звання «викладач-методист», 17 – вищу та 11 – першу кваліфікаційну категорію.
     Упродовж багатьох років на відділенні проводиться активна робота з видавничої діяльності, а вісім випусків «Вісника з післядипломної освіти» тиражем 1000 примірників, безкоштовно передавались у медичні заклади, в тому числі у всі сільські лікарські амбулаторії та ФАПи. Зараз для слухачів відділення післядипломної освіти та фахівців ЗОЗ області вся навчальна інформація доступна на сайті коледжу.
metod1
     Під час карантинних обмежень метою запобігання поширенню на території України коронавірусу СОVІD-19 під час пандемії та під час воєнного стану, запровадженого в Україні у зв’язку з нападом росії, освітній процес на відділенні післядипломної освіти Івано-Франківського медичного фахового коледжу здійснюється за змішаною (очно-дистанційною) формою навчання. Для цього на відділенні запроваджена:
 • дистанційна реєстрація слухачів на офіційному сайті коледжу;
 • проведення лекційних та практичних занять з використанням освітньої платформи Zoom, хмарних технологій Google;
 • контроль вихідного рівня знань слухачів, підсумковий контроль знань слухачів, самоконтроль питань, винесених на самостійну роботу слухачів, шляхом тестування із застосуванням Google форм (на офіційному сайті коледжу).
     Для забезпечення онлайн навчання слухачів на сайті коледжу для всіх циклів спеціалізації та удосконалення створено банк навчально-методичних матеріалів: презентації, відео, перелік нормативної документації із забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму, лікувально-діагностичного процесу.
     Відділення післядипломної освіти активно співпрацює з Асоціацією медичних сестер м. Івано-Франківська, Асоціацією сімейних медичних сестер, приймає участь у роботі «Прикарпатської школи медсестринства», викладачі взяли участь у проведенні заходів проєкту «Рік медсестринства в Україні 2020», зокрема:
 • Надання першої медичної допомоги (спеціалізований тренінговий курс)
 • Школа функціональних методів досліджень (майстер клас)
 • Надання окремих послуг паліативної допомоги (семінар-практикум)
 • Основні виклики та ризики в роботі медичних сестер-анестезисток (семінар-практикум)
 • Вибрані питання вакцинації (тренінг)
 • Основні ризики в роботі з ендоскопічним обладнанням (тренінг)
 • Особливості психологічної допомоги учасникам військових дій при посттравматичних розладах (тренінг)
 • Розпізнавання алкогольної та наркотичної залежності. Лікування опіоїдної залежності-ЗПТ (замісна підтримувальна терапія)
 • Вибрані питання в роботі медичних сестер шкіл
 • Елементи догляду за важкохворими - досвід колег з Німеччини (м. Мюнстер)
 • Вибрані питання в роботі медичних сестер онкологічних відділень (семінар-тренінг)
 • Вибрані питання в роботі медичних сестер психіатричних установ (семінар)
 • Вибрані питання організації роботи медичної сестри в замісній нирковій терапії (семінар-тренінг)
 • Надання окремих послуг паліативної допомоги на первинній ланці (семінар)
 • Вибрані питання в роботі медичних сестер дитячих установ (семінар)
     У 2023 році на відділенні післядипломної освіти КЗ ФПО «Івано-Франківський медичний фаховий коледж» започатковано проведення навчальних тренінгів для молодших медичних спеціалістів закладів охорони здоров’я області. У весняному семестрі проведено шість тренінгів, ще шість планується провести в осінньому семестрі 2023 рок за тематикою:
 • Домедична допомога в умовах бойових дій (4 тренінги);
 • Основні аспекти імунізації населення (2 тренінги);
 • Участь м/с в проведенні електрокардіографії. Основи розшифрування ЕКГ (2 тренінги);
 • Гігієна рук та засоби індивідуального захисту в роботі молодшого медичного спеціаліста (4 тренінги).
       Відділення післядипломної освіти налагодило тісну співпрацю з обласним центром зайнятості та проводить навчання молодших спеціалістів з медичною освітою за ваучером, виданим Івано-Франківським обласним центром зайнятості.
 • Ювілейний вісник післядипломної освіти. Число №8 Завантажити
 

Наша адреса

Тел/факс: (0342) 75-32-58
Відділення післядипломної освіти
Тел: (0342)528004
 

 

Для студентів

Moodle

Корисні посилання

ZNO

vfpo

Copyright © 2023 Комунальний заклад фахової передвищої освіти "Івано-Франківський медичний фаховий коледж" Івано-Франківської обласної ради/ м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи 165