Загальні відомості

Відділення післядипломної освіти

 

      Відділення післядипломної освіти молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів створене у липні 1995 року.
     У 2013 році відділення післядипломної освіти коледжу пройшло ліцензування та одержало ліцензію (№285162 серія АE) на підвищення кваліфікації молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів у галузях знань 1201 Медицина та 1202 Фармація в ліцензованому обсязі 2800 слухачів на рік.
     Післядипломна освіта здійснюється відповідно Закону України «Про освіту» та Закону України «Про вищу освіту», директивних документів МОЗ та МОН України.
     Метою післядипломного навчання є: спеціалізоване вдосконалення професійної підготовки фахівця шляхом поглиблення, розширення і оновлення його професійних знань, умінь і навичок.
     На відділенні створено умови для неперервності освіти, що відповідає принципу «навчання протягом усього життя».
     Підготовка фахівців здійснюється за напрямками: 
 • спеціалізація — набуття особою здатності виконувати окремі завдання та обов'язки, які мають особливості, в межах спеціальності; 
 • розширення профілю (підвищення кваліфікації) — набуття особою здатності виконувати додаткові завдання та обов'язки в межах спеціальності.
     Підвищення кваліфікації проводиться за 75 спеціальностями, спеціалізації — за 10 спеціальностями.
     З 2013 року впроваджено проведення курсів тематичного удосконалення: 
    "М/с первинної медичної допомоги";
    "М/с соціальної допомоги";
     "Оволодіння методами діагностики станів сп'яніння, викликаних вживанням психоактивних речовин".
     Відповідно до вимог Західної державної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання та наказу департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації від 13.09.2016 року № 772-в «Про проведення навчання та перевірки знань з питань забезпечення підготовки по охороні праці і радіаційній безпеці працівників категорії А рентгенодіагностичних відділень (кабінетів), радіонуклідних лабораторій, відділів променевої терапії закладів охорони здоров’я Івано-Франківської області», у 2018 році на відділенні започатковано проведення тематичного вдосконалення «Радіаційна безпека при використанні джерел іонізуючого випромінювання» для контингенту слухачів «рентгенлаборанти медичних закладів». У 2018 році навчання пройшли 28 слухачів, у 2019 році – 71, у першому півріччі 2020 році – 61 слухач.
1
     Формування груп здійснюється відповідно до переліку циклів спеціалізації та удосконалення молодших медичних і фармацевтичних кадрів затвердженого наказом МОЗ України від 07.09.1993 р. № 198 «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою».
     Під час проведення теоретичних та практичних занять слухачі знайомляться з сучасними діагностичними та лікувальними технологіями, досягненнями медичної науки, питаннями теорії і філософії медсестринства, медичної психології, паліативної та хоспісної медицини, інфекційної безпеки та інфекційного контролю, охорони праці, медичної етики та деонтології, вивчають чинні нормативно-правові документи у сфері охорони здоров’я, формують сучасні підходи до здорового способу життя. Приділяється належна увага відпрацювання навичок надання невідкладної медичної допомоги та проведення реанімаційних заходів. З цією метою використовуються медико - технологічні документи із стандартизації медичної допомоги (клінічні протоколи), фантоми, муляжі, перегляд навчальних відеофільмів тощо.
 2     Для проведення теоретичних та практичних занять  відділення оснащене мультимедійним проектором; викладачами підготовлено понад 100 лекцій з мультимедійним забезпеченням.
     Дирекція коледжу систематично працює над покращенням матеріально-технічного забезпечення навчального процесу на відділенні, що здійснюється з використанням сучасних інноваційних технологій навчання та зорієнтований на формування компетентного, креативного молодшого медичного спеціаліста, здатного до постійного оновлення професійної компетенції, швидкої адаптації до змін в умовах ринкової економіки та прогресу медичної науки. На відділенні створені належні умови для проведення навчання, виконання в повному обсязі навчальних програм.
     У навчальні робочі програми всіх циклів спеціалізації та удосконалення включено вивчення державних та регіональних цільових програм з охорони здоров’я: 
- Загальнодержавна програма «Здоров'я 2020: український вимір».
- Національний проект «Нове життя – нова якість охорони материнства і дитинства».
- Регіональна цільова програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2020 року”.
- Регіональна цільова програма "Репродуктивне здоров’я населення Івано-Франківської області" на 2016-2020 роки.
- Комплексна програма «Здоров’я населення Прикарпаття 2013-2020» (зі змінами).
- Регіональна цільова програма запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2016-2020 роки
- Програма протидії захворюванню на туберкульоз в області на 2017-2020 роки
- Програма «Покращення діагностики, лікування та профілактики злоякісних новоутворів на 2017-2020 роки.
- Впровадження стратегії ВООЗ-ЮНІСЕФ «Інтегроване ведення хвороб дитячого віку».
      Базами для проведення занять зі слухачами відділення є 34 спеціалізовані заклади охорони здоров'я обласного та міського підпорядкування розташовані в м. Івано-Франківську, Коломиї та Калуші.
      На базі КНП «Коломийська ЦРЛ Коломийської районної ради» проводяться виїзні цикли удосконалення для молодших спеціалістів з медичною освітою закладів охорони здоров'я Коломийського, Косівського, Городенківського та Верховинського районів для контингентів слухачів: "Фельдшери ФАП, амбулаторій","М/с загальної практики сімейної медицини", "М/с терапевтичних відділень", "М/с терапевтичних дільниць, відділень профілактики", "М/с хірургічних відділень і кабінетів", "М/с педіатричних дільниць, кабінетів здорової дитини, кабінетів профщеплень", "М/с фізіотерапевтичних відділень і кабінетів", "Акушерки жіночих консультацій та оглядових кабінетів", "Акушерки ФАП, здоровпунктів", "Лаборанти (фельдшери-лаборанти) клінічних лабораторій".
      На базі КНП «Районна лікарня Калуської районної ради» проводяться виїзні цикли удосконалення для молодших спеціалістів з медичною освітою закладів охорони здоров'я Калуського, Долинського, Рожнятівського районів та м.Болехів для контингентів слухачів «Фельдшери ФАП, амбулаторій», «М/с терапевтичних відділень», «М/с хірургічних відділень і кабінетів», «М/с загальної практики сімейної медицини», «М/с терапевтичних дільниць і відділень профілактики», "М/с педіатричних дільниць, кабінетів здорової дитини, кабінетів профщеплень". 
      До викладання на відділенні запрошуються висококваліфіковані фахівці практичної охорони здоров'я, в тому числі 30 експертів департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, 7 генеральних директорів, 20 медичних директорів, працівники ДУ "Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ України", департаменту освіти, державної інспекції охорони праці, викладачі медичного коледжу. 26 викладачів, які працюють на відділенні ПДО за сумісництвом мають науковий ступінь.
      Викладачі відділення систематично приймають участь у підготовці та рецензуванні програм для  післядипломного навчання молодших спеціалістів з медичною і фармацевтичною освітою, які розробляються за поданням ДУ "Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів Міністерства охорони здоров'я України" та затверджуються МОЗ України.  
   Із 2016 року на відділенні для слухачів впроваджено проведення лекцій-тренінгів за сучасними стандартами формату BLS (базова підтримка життя), які проводить викладач військово-медичної підготовки та медицини катастроф, волонтер благодійної організації «Сила Прикарпаття» - Яцків В.М.  Метою проведення навчальних тренінгів є удосконалення слухачами навиків першого контакту з потерпілими на домедичному етапі та надання медичної допомоги потерпілим при зупинці серця, втраті свідомості, епілептичному нападі, кровотечах та опіках, утопленні та укусах змій.
     На відділенні післядипломної освіти коледжу впроваджено:
- проведення інструктажу з техніки безпеки та охорони праці; всіх слухачів відділення ознайомлюють з їх правами та обов’язками на час перебування на курсах.
- анкетування слухачів. Його результати надалі враховуються при організації та проведенні навчального процесу на відділенні та в коледжі. Крім того, аналіз результатів анкетування заслуховується на засіданнях адміністративної та педагогічної рад, обговорюється цикловими методичними комісіями, які розробляють відповідні заходи щодо покращення теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців.
    У 2021 році у зв’язку з продовження в Україні карантинних заходів, з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу СОVІD-19, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03. 2020 р., від 09.12.2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідеміологічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, спричиненої коронаровірусом  SARS-СоV-2», освітній процес на відділенні післядипломної освіти Івано-Франківського медичного фахового коледжу здійснюється за змішаною (очно-дистанційною) формою навчання. 

11         Для забезпечення дистанційного навчання слухачів на сайті коледжу для всіх циклів спеціалізації та удосконалення, які заплановані на поточний рік створено банк навчально-методичних матеріалів: презентації, відео, перелік нормативної документації із забезпечення санітарно-протиепідемічного режиму, лікувально-діагностичного процесу і т.д.

      Дистанційні навчальні заняття на відділенні проводяться із застосуванням платформи ZOOM, хмарних технологій Google. Для контролю знань слухачів, самоконтролю ними засвоєння питань, винесених на самостійну роботу,  використовується тестування із застосуванням Google форм.

      У 2021 році на відділенні ПДО запроваджено проведення циклів спеціалізації для контингенту слухачів «Асистенти фізичного терапевта» та «Асистенти ерготерапевта». Для навчання слухачів працівниками відділення підготовлені робочі програми та навчальні плани, які погоджені експертами департаменту охорони здоров’я ОДА, створений комплекс навчально-методичного забезпечення.

121314

  

      Спільно з медсестринською спільнотою області в рамках активної співпраці Асоціації медичних сестер м. Івано-Франківська, Асоціації сімейних медичних сестер, відділення післядипломної освіти Івано-Франківського базового медичного коледжу та на вимогу сьогодення, в 2019 році була створена «Прикарпатська школа медсестриства», одним із завдань якої є зміни в підході до післядипломного навчання молодших спеціалістів з медичною освітою. Було розроблено низку заходів у вигляді тренінгів, семінарів на базі закладів охорони здоров’я м. Івано-Франківська. Сюди входили:
3      
4
 • Надання першої медичної допомоги (спеціалізований тренінговий курс)
 • Школа функціональних методів досліджень (майстер клас)
 • Надання окремих послуг паліативної допомоги (семінар-практикум)
 • Основні виклики та ризики в роботі медичних сестер-анестезисток (семінар-практикум)
 • Вибрані питання вакцинації (тренінг)
 • Основні ризики в роботі з ендоскопічним обладнанням (тренінг)
 • Особливості психологічної допомоги учасникам військових дій при посттравматичних розладах (тренінг)
 • Розпізнавання алкогольної та наркотичної залежності. Лікування опіоїдної залежності-ЗПТ (замісна підтримувальна терапія)
 • Вибрані питання в роботі медичних сестер шкіл
 • Елементи догляду за важкохворими - досвід колег з Німеччини (м. Мюнстер)
 • Вибрані питання в роботі медичних сестер онкологічних відділень (семінар-тренінг)
 • Вибрані питання в роботі медичних сестер психіатричних установ (семінар)
 • Вибрані питання організації роботи медичної сестри в замісній нирковій терапії (семінар-тренінг)
 • Надання окремих послуг паліативної допомоги на первинній ланці  (семінар)
 • Вибрані питання в роботі медичних сестер дитячих установ (семінар)

6

7

      На відділені проводиться активна робота з видавничої діяльності. Підготовлено і видано: посібники для слухачів з розділів «Невідкладна медична допомога», «Медсестринський процес», «Профілактика внутрішньолікарняної інфекції", інформаційно-методичний посібник „Тактика молодшого медичного спеціаліста при виявленні особливо небезпечних інфекцій“, блоки тестових завдань для контролю знань слухачів різних спеціальностей. Здійснюється випуск „Вісника з післядипломної освіти“ тиражем 1000 примірників, який виходить щорічно і безкоштовно передається в медичні заклади, в тому числі у всі сільські лікарські амбулаторії та ФАПи. 
      За період діяльності з 1995 - 2020рр. на відділенні післядипломної освіти пройшли навчання понад 63200 молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою.

 

Наша адреса

Тел/факс: (0342) 75-32-58
Відділення післядипломної освіти
Тел: (0342)528004
 

 

Для студентів

Moodle

Корисні посилання

ZNO

vfpo

Copyright © 2023 Комунальний заклад фахової передвищої освіти "Івано-Франківський медичний фаховий коледж" Івано-Франківської обласної ради/ м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи 165