Загальноосвітніх дисциплін

×

Помилка

[sigplus] Critical error: Image gallery folder Cyklovi_komisii/zahalnoosvitnihluchynska.jpg is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

[sigplus] Critical error: Image gallery folder Cyklovi_komisii/zahalnoosvitnihluchynska.jpg is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

IMG 4230
      Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін Івано-Франківського базового медичного коледжу забезпечує викладання дисциплін загальноосвітньої підготовки студентів на основі базової загальної середньої освіти. Педагоги загальноосвітніх дисциплін спрямовують свою діяльність на забезпечення здобуття студентами якісної повної загальної середньої освіти.
     Науково-методична проблема, над якою працюють викладачі циклової комісії  «Удосконалення системи навчально-виховної роботи через упровадження в практику компетентнісного підходу до змісту освіти в умовах інформації навчання».
 
      Одним з провідних завдань циклової комісії є створення такого освітньо-розвиваючого середовища, у результаті взаємодії з яким у педагогів формується готовність до роботи на основі знання сучасних педагогічних технологій, розуміння своєї індивідуальної сутності, вироблення особистісної педагогічної концепції і персональної технології.
    Викладачі циклової методичної комісії загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін працюють над реалізацією головної методичної теми коледжу: «Формування професійно компетентного фахівця шляхом використання сучасних комунікаційних технологій навчання та новітніх методик моніторингу рівня навчальних досягнень студентів» та методичної теми циклової комісії «Мотивація навчально-пізнавальної активності студентів».
 
 {gallery width=300 height=400}Cyklovi_komisii/zahalnoosvitnih/vykladachi/rymarna1.jpg{/gallery}
Римар Наталія Андріївна
Голова циклової комісії, викладачка української мови та літератури, української мови (за професійним спрямуванням), спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «викладач-методист»
Працює в коледжі з 2013 р.
Освіта: закінчила у 1994 році Прикарпатський університет імені Василя Стефаника за спеціальністю   українська мова і література, присвоєно кваліфікацію спеціаліста вчителя  української мови та літератури
 
Афтанас Олександра Володимирівна
Викладачка української мови та літератури, української мови (за професійним спрямуванням), зарубіжної літератури, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «викладач-методист»
Працює в коледжі з 1991р.
Освіта: закінчила у 1974р.Івано-Франківський педінститут ім. В. Стефаника за спеціальністю   українська  мова та література, присвоєно кваліфікація учителя української мови і літератури
 
Бадамшина Юлія Равілівна
Викладачка зарубіжної літератури, спеціаліст
Працює в коледжі з 2022р.
Освіта:  закінчила у 2010 році Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка і отримала вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури основної і старшої школи. Шкільний бібліотекар.
 
Барзій Олег Євгенович 
Викладач інформатики, основ медичної інформатики, спеціаліст;
Працює в коледжі з 2020 р.
Освіта: закінчив в 2001 Луцький державний технічний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами» та здобув кваліфікацію інженера-механіка
 
Земан Іван Зіновійович
Викладач інформатики, основ медичної інформатики, спеціаліст другої категорії
Працює в коледжі з 2017 р.
Освіта: закінчив у 2018 році Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет  імені Василя Стефаника», здобув кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр спеціальність «Комп’ютерна інженерія» освітня програма «комп’ютерна інженерія» професійна кваліфікація «Інженер-дослідник з комп’ютеризованих систем та автоматики. Інженер з комп’ютерних систем»
Золотарчук Світлана Любомирівна
Викладачка фізики, математики, спеціаліст вищої категорії
Працює в коледжі з 2020 р.
Освіта: закінчила у 1991 році Івано-Франківський педагогічний інститут ім. В. Стефаника за спеціальністю фізика і математика, присвоєно кваліфікацію вчителя фізики і математики
 
 {gallery width=300 height=400}Cyklovi_komisii/zahalnoosvitnih/vykladachi/ivanyshynhi1.jpg{/gallery} 
 
Іванишин Галина Іванівна
Викладачка української мови та літератури, української мови (за професійним спрямуванням), спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «викладач-методист»

   Навчально-методична робота циклової комісії спрямована на методичне забезпечення й удосконалення різноманітних форм і методів навчання, зокрема, організацію такої навчальної діяльності, внаслідок якої здійснюється взаємодія викладача та студентів, розвиток їх творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності.

   Викладачами циклу з усіх предметів розроблені навчально-методичні комплекси, що постійно удосконалюються, застосовуючи мультимедійні матеріали, електронні посібники у навчальному процесі.

      Ми переконані, що тільки органічне поєднання навчання та виховання дає можливість забезпечити підготовку висококваліфікованих спеціалістів, які є гармонійно розвиненими, соціально активними та національно свідомими людьми, здатними до саморозвитку та самовдосконалення.

{gallery width=600 height=400}Cyklovi_komisii/zahalnoosvitnih/001.jpg{/gallery}

      Для опанування сучасними технологіями освіти викладачі циклу значну увагу приділяють власному вдосконаленню, формуванню насамперед у собі нових компетенцій педагогічної майстерності. На засіданнях циклової комісії викладачі вивчають й узагальнюють прогресивний педагогічний досвід, систематично опрацьовують фахову та педагогічну літературу, обмінюються власним накопиченим досвідом, обговорюють підсумки взаємовідвідування занять.

 {gallery width=600 height=450}Cyklovi_komisii/zahalnoosvitnih/002.jpg{/gallery}

      Викладачі циклу загальноосвітніх дисциплін щорічно проводять підготовку студентів до участі у різних конкурсах та змаганнях, зокрема, у Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, обласному конкурсі читців серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, всеукраїнських та обласних предметних олімпіадах серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

{gallery width=600 height=400}Cyklovi_komisii/zahalnoosvitnih/003.jpg{/gallery}

     Вже традиційними в коледжі є щорічні декади циклової комісії, основним завданням яких є вдосконалення науково-медичного рівня педагогічної майстерності викладачів та забезпечення належних умов для виявлення та розвитку творчої активності й зацікавленості студентів, сприяння формуванню їхнього наукового світогляду. Завдяки творчій співпраці студентів та викладачів проводяться ряд цікавих заходів: огляди-конкурси стінних газет, ілюстрацій до художніх творів, «круглі столи», вікторини, конкурси, тематичні вечори, інтелектуальні ігри, брейн-ринги, зустрічі із цікавими людьми.

 

Засідання методичного об’єднання викладачів біології
I-II рівнів акредитації Івано-Франківської області

{gallery width=600 height=400}Cyklovi_komisii/zahalnoosvitnih/004.jpg{/gallery}

     Викладачі біології Івано-Франківського базового медичного коледжу Мальованчук Н.В., Драганчук О.В., 07.04.2016 року взяли участь у засіданні обласного методичного об’єднання викладачів біології I-II рівнів акредитації Івано-Франківської області, яке відбулося на базі Галицького національного природного парку.

{gallery width=600 height=450}Cyklovi_komisii/zahalnoosvitnih/005.jpg{/gallery}

      На засіданні розглядалися питання:

  1. Екоосвітні програми Галицького НПП.
  2. Центр реабілітації диких тварин Галицького НПП та його роль у формуванні екологічної свідомості та гуманного ставлення до диких тварин у підростаючого покоління.
  3. Круглий стіл: «Первоцвіти – проблеми сьогодення…».
  4. Представники НТУ м. Київ ознайомили учасників з Міжнародним проектом «Екологічна освіта».

{gallery width=600 height=450}Cyklovi_komisii/zahalnoosvitnih/006.jpg{/gallery}

     Заступник директора з наукової роботи Галицького НПП, голова «ГЕО Еко-Галич» Бучко В.В. провів екскурсію територією комплексу Галицького національного природного парку, який розкинувся в унікальній частині Прикарпатського краю, де воєдино зійшлись Передкарпаття та Поділля – ліси і степи, норов гірських рік та спокій рівнинних плес, гостроверхі скелі й неозорі низини, відлуння багатовікової історії та культури.

  Найбільш незабутнє враження – поїздка на Касову гору, яка розташована на схід від с.Бовшів, на лівому березі р.Гнила Липа і утворена горбистим пасмом, що простягається на 5 км (площа 65,0 га) з південного заходу на північний схід; абсолютна висота – 340 м. Максимальна ширина пасма-1200 м.

{gallery width=600 height=450}Cyklovi_komisii/zahalnoosvitnih/007.jpg{/gallery}

     Касова гора є однією з найбільш цінних ботанічних природоохоронних ділянок у західному регіоні України. Тут прокладено еколого-пізнавальну стежку «На Касову гору». Починається маршрут у лісі біля підніжжя гори, неподалік від колонії сірих чапель.

Збережи довкілля! Врятуй птаха!

       В рамках еколого-просвітницької діяльності та до 30-річчя з Дня Чорнобильської трагедії студенти Івано-Франківського базового медичного коледжу провели акцію: «Збережи довкілля! Врятуй птаха!» 

      Зібрано кошти для будівництва нового вольєру для червонокнижних птахів (орланів білохвостих, степових орлів та степових канюків) для Центру реабілітації диких тварин Галицького національного природного парку на суму дві тисячі триста шістдесят шість гривень сорок копійок (2366грн. 40коп.).

       26.04.2016 року студенти І курсу 1 та 3 груп разом із зав.відділенням Мальованчук Н.В. та викладачем Іванишин Г.І. відвідали Галицький національний природний парк. Отримали неймовірні позитивні враження, відпочинок і спілкування з природою Галицької Землі.

{gallery}Cyklovi_komisii/zahalnoosvitnih/foto-1{/gallery}

Семінар на тему: «Екологізація освіти»

     Викладачі біології Івано-Франківського базового медичного коледжу Мальованчук Н.В., Драганчук О.В. взяли участь у семінарі на тему: «Екологізація освіти. Міжнародний досвід та регіональні перспективи», який був організований керівником проекту Есо-ВRU (університет Падерборн) Нікітіним Вячеславом.

     Громадська екологічна організація «Еко-Галич» висловила щиру вдячність студентському та педагогічному колективам Івано-Франківського базового медичного коледжу за розуміння і співпрацю у справі збереження рідної природи, відмітивши наш вклад Подякою Голови ГО «Еко-Галич» Бучко В.В.

{gallery width=420 height=600}Cyklovi_komisii/zahalnoosvitnih/008.jpg{/gallery}

Обласна олімпіада з біології

      24 травня на базі фармацевтичного факультету ІФНМУ відбулася обласна олімпіада з біології, у якій взяли участь студенти першого та другого курсів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Прикарпаття. Кожен навчальний заклад представляв один студент. Загалом участь в олімпіаді взяли 24 студенти.

      Студентів оцінювали за тестовим контролем і блоковими завданнями: дві задачі з різних розділів біології та два питання на розуміння явищ в природі, взаємозв’язків живих організмів, на вміння аналізувати певні процеси, які відбуваються на різних рівнях організації живого.

      Студентка Івано-Франківського базового медичного коледжу  Торко Марія зайняла ІІ місце в обласній олімпіаді з біології серед  студентів Вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

{gallerywidth=495 height=600}Cyklovi_komisii/zahalnoosvitnih/009.jpg{/gallery}

Вітаємо переможця!

      У третю суботу травня в Україні відзначається професійне свято науковців- День науки. З цієї нагоди 18 травня 2016 року студентка I курсу зачитала англійською мовою радіорозповідь про досягнення видатних українських вчених та роль і значення науки в нашому житті.
      Щиро вітаємо всіх вчених і наукових співробітників. Здоров’я Вам і нових досягнень! Зі святом Вас!!!

{gallery width=600 height=400}Cyklovi_komisii/humanitarnyh_dysts/002.jpg{/gallery}

13 травня 2016 року викладачами іноземної мови Гафійчук О. І. та Байструк А. І. було підготовлено інформаційне повідомлення, присвячене Міжнародному дню сім'ї в рамках тижня циклової комісії. До уваги студентів та викладачів інформація була подана німецькою, англійською та українською мовами.

20.05.2016 проведено навчально-методичний семінар з теми "Система організації дослідницько-пошукової роботи студентів".

23.05.2016 у коледжі проведено День науки та творчості студентів. З дослідницько-пошуковою роботою виступили студентки І курсу Стасюк І. та ІІ курсу Білоус М.

{gallery}Cyklovi_komisii/humanitarnyh_dysts/foto-1{/gallery}

 Виховна робота

2016 рік оголошено в Україні Роком англійської мови.

  08.04.2016 року була організована зустріч студентів 1 курсу із Стефаном Кінахом, який навчається на другому курсі Івано-Франківського медичного університету (спеціальність «Стоматологія»). Його дідусь і бабуся емігрували із Західної частини України в Канаду в часи Другої світової війни, саме це стало поштовхом для вибору місця навчання — Івано-Франківський медичний університет — інтернаціональний університет на землі його предків. Студенти коледжу активно приймали участь у спілкуванні з гостем: розпитували про уподобання, смаки, відпочинок та улюблених акторів Стефана, відомих людей Канади. Особливе зацікавлення у студентів викликало питання про систему освіти, організацію навчального процесу в університетах та загальноосвітніх навчальних закладах Канади.

{gallery}Cyklovi_komisii/humanitarnyh_dysts/foto-2{/gallery}

День здоров'я

  7 квітня 2016 року у нашому навчальному закладі відбулися спортивні змагання з нагоди відзначення Міжнародного Дня здоров’ я.

{gallery width=600 height=400}Cyklovi_komisii/humanitarnyh_dysts/003.jpg{/gallery}

      Організаторами спортивного свята стали Івано-Франківський базовий медичний коледж та Івано-Франківський міський центр «Спорт для всіх».
Серед гостей та запрошених на свято були присутні: 
- начальник віддулу спорту Департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської Ради Денис Рудницький; 
- директор міського центру «Спорт для всіх» Сергій Новак; 
- майстер спорту з легкої атлетики Валерій Літанюк; 
- кандидат у майстри спорту з гірськолижного спорту Ірина Сокорук; 
- викладачі фізичного виховання Коломийського медичного коледжу імені Івана Франка.
Студенти 7-ми груп І курсу мали нагоду позмагатись у 5 командних естафетах із використанням сучасного обладнання «Дитяча легка атлетика IAAF».

 

{gallery}Cyklovi_komisii/humanitarnyh_dysts/foto-3{/gallery}

«Україна – єдина держава»

{gallery width=600 height=400}Cyklovi_komisii/humanitarnyh_dysts/004.jpg{/gallery}

     22.02.16 р. в Івано-Франківському базовому медичному коледжі відбувся відкритий виховний захід на тему: «Україна – єдина держава», який підготували і провели студенти I курсу 4 групи спеціальності «Сестринська справа».
Мета: ознайомити студентів з основними державотворчими подіями становлення незалежної України, засадами демократичного та суспільного ладу України, її досягненнями за останні роки; виховувати громадянина-патріота України; формувати його особисту відповідальність за долю своєї держави та українського народу.
  Сценарій відкритого виховного заходу «Україна – єдина країна», спрямований на виховання любові до своєї Батьківщини, піднесення патріотичного духу, бажання брати активну участь у розбудові та зміцненні єдності держави.
Даний виховний захід допоможе розширити та поглибити знання про незалежну Україну; Майдан; Революцію гідності; виховуватиме почуття національної гордості, любові до рідного краю; сучасних героїв Небесної Сотні; сприятиме формуванню активної життєвої позиції та розуміння єдності та цілісності України.
  Найкращою мотивацією до суспільної праці є розвинуте почуття гордості за свою державу, співпереживання за минуле, співпричетність до сьогодення і творення її майбутнього. Саме тому патріотичному вихованню молоді надається одне з пріоритетних значень в нашому закладі.

{gallery}Cyklovi_komisii/humanitarnyh_dysts/foto-4{/gallery}

Літературно-музична композиція «Обніміться, брати мої"

  11.02.2016 в Івано-Франківському базовому медичному коледжі відбувся виховний захід, присвячений пам'яті Тараса Григоровича Шевченка.

{gallery width=600 height=400}Cyklovi_komisii/humanitarnyh_dysts/005.jpg{/gallery}

 У своїх виступах студенти розкрили багатозначність творчої особистості великого українського поета, його велич і неповторність.
  Дивна дія Кобзаревого слова: історичні обставини склалися так, що по-різному моляться українці, належать до різних партій і навіть держав, часто піддаються на провокації і сваряться між собою, забувають, що вони однієї матері діти і що ворогам цього й треба, але, коли звучить слово Шевченка — всі замовкають, бо лише тоді починається справжнє відродження добра і справедливості, коли ми всі почуємо те слово і засвоїмо Шевченкові уроки.

{gallery}Cyklovi_komisii/humanitarnyh_dysts/foto-5{/gallery}

04.02.2016р. відбулася зустріч студентів коледжу зі студенткою-волонтером із Китаю Jiang Xu Ya.

  В процесі жвавої розмови гостя детально розповіла про рідну країну, культурні особливості, кухню, спортивні вподобання китайців, різноманітні фестивалі та відомих людей Китаю.
    Студенти Івано-Франківського базового медичного коледжу були раді нагоді поспілкуватися із представницею такої далекої для нас культури, ставили запитання та отримували вичерпні відповіді.
    У результаті гостя була зворушена теплим прийомом, а студенти-медики задоволені можливістю попрактикуватися у процесі спілкування англійською мовою та розширити свій культурний світогляд.

{gallery}Cyklovi_komisii/humanitarnyh_dysts/foto-6{/gallery}

Підсумки ІІ етапу VI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед студентів ВНЗ І-ІV р.а.

     24 листопада 2015р. відбувся ІІ (обласний) етап VI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації. 
     І місце серед студентів гуманітарного напрямку навчання ВНЗ І-ІІ р. а. зайняла студентка І курсу 4 групи Івано-Франківського базового медичного коледжу Стасюк Ірина Олегівна (викладач Афтанас О.В.).

{gallery width=400 height=600}Cyklovi_komisii/humanitarnyh_dysts/006.jpg{/gallery}

     24 листопада 2015р. відбувся ІІ (обласний) етап VI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації. 
     І місце серед студентів гуманітарного напрямку навчання ВНЗ І-ІІ р. а. зайняла студентка І курсу 4 групи Івано-Франківського базового медичного коледжу Стасюк Ірина Олегівна (викладач Афтанас О.В.).

{gallery}Cyklovi_komisii/humanitarnyh_dysts/foto-7{/gallery}

     13.02.2016р. відбувся ІІ етап VI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Підсумки обласного огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання та спорту у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

     Наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 24.02.2016р. №110 затверджено результати обласного огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації Івано-Франківської області за 2014-2015 рік.

{gallery width=600 height=400}Cyklovi_komisii/humanitarnyh_dysts/007.jpg{/gallery}

     З великим відривом від другого місця, Івано-Франківський базовий медичний коледж здобув почесне І місце. Варто зауважити, що це не єдина почесна спортивна нагорода, яку здобуває навчальний заклад за останні роки. 

Вітаємо!

{gallery}Cyklovi_komisii/humanitarnyh_dysts/foto-8{/gallery}

Щорічна першість з настільного тенісу серед студентів коледжу

     24-25 лютого відбулася щорічна першість з настільного тенісу серед студентів Івано-Франківського базового медичного коледжу. Учасниками змагань були студенти І-ІV курсів.

Переможцями серед дівчат стали: 
І місце — Риснюк Лілія (І курс 8 група)
ІІ місце — Ткачук Василина (ІІІ курс 6 група)
ІІІ місце — Чернега Анжеліка (ІІ курс 7 група)

Переможцями серед юнаків стали: 
І місце — Петрик Андрій (ІІ курс 5 група)
ІІ місце — Базів Назар (IV курс 1 група)
ІІІ місце — Костишин Денис (ІІ курс 1 група)

{gallery}Cyklovi_komisii/humanitarnyh_dysts/foto-9{/gallery}

Відкритий чемпіонат Івано-Франківської області з легкої атлетики

      14-15 січня 2016 року в манежі коледжу фізичного виховання відбувся Відкритий чемпіонат Івано-Франківської області з легкої атлетики пам'яті Ярослава Турковського та Кубок області з легкоатлетичних метань.

{gallery width=600 height=600}Cyklovi_komisii/humanitarnyh_dysts/009.jpg{/gallery}

    У змаганнях взяли участь понад 300 спортсменів Івано-Франківщини, Львівщини та інших областей. Змагалися юнаки та дівчата віком 1999 р.н. та молодші, чоловіки та жінки віком 1998 р.н. та старші. Студенти нашого навчального закладу вибороли у цих змаганнях 4 нагороди різного ґатунку. Сенів Людмила виборола дві золоті нагороди в бігу на дистанції 50 м та 200 м.

{gallery width=600 height=400}Cyklovi_komisii/humanitarnyh_dysts/010.jpg{/gallery}

Саприкіна Валентина та Дутчак Назар посіли ІІ почесні місце в бігу на 800 м.

Вітаємо переможців та призерів та бажаємо наступних перемог! 

Відкритий Новорічний чемпіонат міста Івано-Франківська з легкої атлетики

     28 грудня 2015 року в манежі коледжу фізичного виховання відбувся відкритий Новорічний чемпіонат міста Івано-Франківська з легкої атлетики, у якому взяли участь 15 команд нашого міста, області та сусідніх областей. 

{gallery width=600 height=400}Cyklovi_komisii/humanitarnyh_dysts/011.jpg{/gallery}

     Зокрема, були присутні команди таких міст: Тернопіль, Буськ, Чернівці; районні, міські та обласні команди дитячо-юнацьких спортивних шкіл районних центрів: Надвірна, Коломия, Калуш, Долина. 
У змаганнях взяли участь 13 спортсменів Івано-Франківського базового медичного коледжу. Вони змагалися у 21 виді програми, у 2-х вікових категоріях. Долаючи втому, адже частина легкоатлетів, ще вранці складали іспити, спортсмени продемонстрували хороші особисті результати та вибороли 7 нагород різного ґатунку: 

Людмила Сенів – І місце в бігу на 60 м та 200 м
Лещак Христина – ІІІ місце в бігу на 200 м
Гуцул Наталія – І місце в бігу на 3000 м
Саприкіна Валентина — ІІ місце в бігу на 3000 м
Оленюк Ольга — ІІІ місце в бігу на 3000 м
Дутчак Назар — ІІІ місце в бігу на 3000 м.

{gallery width=400 height=600}Cyklovi_komisii/humanitarnyh_dysts/012.jpg{/gallery}

Вітаємо переможців та призерів та бажаємо наступних перемог! 

     10 – 12 грудня 2015 року у м. Хмельницький, під егідою обласного відділення Національного олімпійського комітету України, відбувся VI-й міжобласний легкоатлетичний турнір „ Подільська зима“.
Студентка нашого навчального закладу Сенів Людмила змагалась у бігу на 60 м та показавши результат 7.6 сек. посіла ІІ місце.
 
Щиро вітаємо Людмилу та бажаємо їй наступних перемог!

{gallery width=400 height=600}Cyklovi_komisii/humanitarnyh_dysts/013.jpg{/gallery}

 

Екскурсії 

Група ІІІ-4 Микуличин, водоспад Гук.
Викладач Яценко В.В.

{gallery}Cyklovi_komisii/humanitarnyh_dysts/foto-10{/gallery}

7 квітня 2016р. група II-4 (куратор Смицнюк Л.Ф.)побувала на екскурсії у музеї «Небесної Сотні»
 
  «Небесна Сотня» — прийнята в Україні назва загиблих протестувальників, які мали безпосередній стосунок до ідеї акції Євромайдану (Революції Гідності грудень 2013-лютий 2014 року)
21 лютого 2014 року офіційна влада України юридично визнала жертвами, загиблих мітингувальників Майдану. Список загиблих налічував 98 осіб.
      Екскурсовод розповіла про загиблих на Майдані, серед яких були Войтович Назар, якому було 17років; Гурик Роман(19 років), студент філософського факультету Прикарпатського університету; Нігоян Сергій, вірменин, що жив в Україні; Устим Голоднюк (19років); Жизневський Михайло (білорус)
  За громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно) було присуджено 99 особам. 20 лютого 2015 року звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно) було присвоєно ще 5 особам.
  Група мала можливість переглянути особисті речі Героїв, зброю привезену із Майдану, захисні щити, каски, власноруч зроблені засоби захисту.
  Побувавши в музеї, ми змогли відчути дух Євромайдану, пережити ті моменти, які в свій час переживали наші Герої.

{gallery}Cyklovi_komisii/humanitarnyh_dysts/foto-11{/gallery}

31 травня 2016 року студенти І курсу 3 і 4 груп (Афтанас О.В., викладач української мови та літератури)
відвідали Івано-Франківський музей мистецтв

{gallery}Cyklovi_komisii/humanitarnyh_dysts/foto-12{/gallery}

     Зустріч студентів Івано-Франківського базового медичного коледжу зі студенткою 5 курсу Івано-Франківського Медичного Університету факультету «Стоматологія» Luisе Nosho Oshiva 

      В рамках проведення «Року англійської мови в Україні» відбулася зустріч студентів групи III-7 та груп нового набору I-4б, I -6a зі студенткою 5 курсу Івано-Франківського Медичного Університету факультету «Стоматологія» Luisе Nosho Oshiva . Студенти із задоволенням спілкувалися із гостею на тему медсестринства, про систему освіти, звичаї та традиції Намібії ». Luisе Nosho Oshiva провела короткий екскурс в історію країни, розповіла про традиційні страви Намібії та систему освіти, вдало поєднавши ці теми з досвідом своєї роботи медичною сестрою у лікарні (вона працювала в медичних закладах, відділеннях невідкладної допомоги, хірургії у Намібії). Студенти ставили запитання на теми, які їх цікавили, використовуючи мовленнєві навички усного спілкування англійською мовою.
{gallery}Cyklovi_komisii/humanitarnyh_dysts/foto-15{/gallery}
 

Наша адреса

Тел/факс: (0342) 75-32-58
Відділення післядипломної освіти
Тел: (0342)528004
 

 

Для студентів

Moodle

Корисні посилання

ZNO

vfpo