Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

ЦК природничих

 

     Циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін є колективом однодумців із значним інтелектуальним потенціалом, досвідом викладання та високим рівнем професійної майстерності.

     Викладачі циклової комісії спрямовують свою педагогічну діяльність на розв’язання основних навчально–методичних проблем та реалізацію Закону України  «Про фахову передвищу освіту» з метою якісної підготовки конкурентоспроможних фахових молодших бакалаврів, формування у студентів наукового світогляду, патріотичного виховання, гордості за свою професію, відродження національних духовних традицій українського народу, піднесення престижу державної мови, реалізації творчих можливостей студентів, виховання всебічно розвиненої особистості.

     Вивчення дисциплін гуманітарного та соціально-економічного циклу позитивно впливає на розвиток у студентів навичок логічного мислення, що є важливою складовою для розвитку клінічного мислення. Здобуті навички міжособового спілкування у майбутньому стають у нагоді під час спілкування із пацієнтами.

     Основними напрямами і завданнями, над якими працює комісія в 2022 - 2023 навчальному році, є такі:

  • формування у студентів загальних компетентностей: вміння вчитися, опрацьовувати інформацію, швидко опановувати нові технології, здатність до критичного мислення та креативного підходу до виконання завдань;
  • формування розвиненої, соціально-активної особистості, яка долучається до загальнолюдських цінностей, досягнень світової культури;
  • впровадження інноваційних технологій навчання та форм організації освітнього процесу, які максимально відповідають вимогам часу;
  • створення сприятливого середовища для адаптації студента до систематичного навчання та умов для самовираження і самореалізації;
  • робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості;
  • обговорення та удосконалення комплексів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін циклової комісії, планової документації;
  • зміцнення міжпредметних зв’язків шляхом формування на їх базі предметної та професійної компетентності;
  • підвищення професіоналізму викладачів засобами самоосвіти та науково-методичної роботи.

    Протягом 2022-2023 навчального року циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін працює над такими методичними проблемами:

  • формування основних компетентностей студентів під час вивчення дисциплін гуманітарного та соціально-економічного циклу;
  • удосконалення співпраці «викладач-студент» на засадах особистісно-зорієнтованого навчання, грунтуючись на інноваційному педагогічному досвіді та актуальних методах освітньої роботи.

    З метою реалізації та виконання поставлених перед цикловою комісією завдань, проводяться організаційно-педагогічні та тематичні засідання циклової комісії, бесіди, індивідуальна робота з викладачами. Викладачі беруть активну участь в регіональних методичних об’єднаннях, удосконалюють свою педагогічну майстерність на курсах підвищення кваліфікації, семінарах, майстер-класах, в обласних та регіональних конкурсах.

 

 

Басараб Галина Василівна
Кваліфікаційна категорія "спеціаліст вищої категорії",
Викладачка дисциплін "Історія України", "Громадянська освіта", "Основи економічної теорії".
Завкабінетом історії України, всесвітньої історії та географії
 
Байструк Анна Іванівна
Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»,
Викладачка дисциплін «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням», «Основи латинської мови з медичною термінологією»
 
 
Вацеба Мирослава Василівна
Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»,
Викладачка дисциплін «Історія України», «Основи філософських знань», «Географічний модуль»
 
Гафійчук Олеся Іванівна
Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»,
Викладачка дисциплін «Німецька мова», «Німецька мова за професійним спрямуванням», «Англійська мова»

 

 
 
Демків Ярослав Михайлович
Кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”,
Викладач дисциплін «Фізичне виховання», «Фізична культура»,
Керівник фізичного виховання
 

 

Загайкевич Ольга Петрівна
Кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії»,
Викладачка дисциплін «Англійська мова», «Англійська мова за професійним спрямуванням»
 
 
Лаврук Кіндрат Григорович
Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»,
 педагогічне звання «викладач-методист»
Викладач дисциплін «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Основи правознавства», «Основи медичного права»
 
Мацевко Надiя Романiвна
Кваліфікаційний категорія "спеціаліст вищої категорії "
Викладачка дисципліни "фізичне виховання та фізична культура "
Мосорин Леся Михайлівна
Кваліфікаційна категорія " спеціаліст вищої категорії" ,
Викладачка дисциплін " Історія України", " Культурологія", " Соціологія", " Основи філософських знань", "Громадянська освіта".
Завідувачка кабінетом "соціально-економічних дисциплін та культурології".
Ремська Іванна Богданівна
Кваліфікаційна категорія «спеціаліст»
Викладачка дисципліни «Основи педагогіки»

 
Федорак Світлана Іванівна
Кваліфікаційна категорія “спеціаліст ІІ категорії”,
Викладачка дисциплін “Англійська мова”, “Англійська мова за професійним спрямуванням”, “Світова література”
 

Федюк Оксана Ярославівна
Кваліфікаційна категорія “спеціаліст І категорії”,
викладачка дисциплін “Англійська мова”, “Англійська мова за професійним спрямуванням”.

 

 

Наша адреса

Тел/факс: (0342) 75-32-58
Відділення післядипломної освіти
Тел: (0342)528004
 

 

Для студентів

Moodle

Корисні посилання

ZNO

vfpo

Copyright © 2023 Комунальний заклад фахової передвищої освіти "Івано-Франківський медичний фаховий коледж" Івано-Франківської обласної ради/ м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи 165