Природничо-наукових дисциплін

Циклова комісія природничо-наукових дисциплін

   
 Циклова комісія природничо – наукових дисциплін працює над проблемою: «Формування професійно компетентного фахівця шляхом використання новітніх освітніх технологій та моніторингу рівня знань студентів», що дає змогу переосмислення традиційних методів і прийомів навчання та використання інноваційних технологій у формуванні професійно - ділових якостей спеціаліста. 
      Втілюють її в життя 23 члени ЦК відповідної кваліфікації. Голова циклової комісії – викладач мікробіології Облогіна Любов Михайлівна.
 

      Плідна співпраця викладачів з досвідом та викладачів початківців сприяє активній, творчій, креативній атмосфері в циклі.
У цикловій комісії 11 навчальних кабінетів та 1 лабораторія. Їх навчально -матеріальна база (ТЗН: мультимедійні проектори, ПК, ноутбуки, телевізори, кодоскоп та необхідне обладнання для виконання практичних навичок і експериментів) дозволяє проводити заняття на найсучаснішому рівні.
      Робота циклової  комісії спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу, поліпшення якості підготовки спеціалістів, формування високоосвіченої, моральної, самодостатньої особистості, кваліфікованого фахівця, здатного у нових соціально-економічних умовах бути конкурентоспроможним на сучасному ринку праці.
      Основні напрямками роботи та завдання циклової комісії:
1. Оптимізація навчального процесу, підвищення якості та ефективності навчання, вдосконалення заняття як основної форми навчально-виховної діяльності, підвищення рівня знань студентів шляхом впровадження особистісно - орієнтованого підходу, спільної продуктивної та творчої діяльності викладача зі студентами та дієвого контролю знань студентiв.
З цією метою випродукувані та постійно оновлюються:
♦ з метою інтеграції з дисциплінами професійної та практичної підготовки виданий «Збірник рецептів на лікарські засоби» для студентів спеціальності «Лікувальна справа» з навчальної дисципліни «Фармакологія та медична рецептура» - викл. Никифорук З.В.

001

♦ навчально – методичні комплекси забезпечення занять

002

♦ розроблені навчальні посібники та опорні конспекти з дисциплін

003

♦ оцифровані підручники

004

      Ці матеріали на електронних носіях та друкованому варіанті доступні студентам у навчальних кабінетах та бібліотеці коледжу.
♦ створено блог з навчальної дисципліни «Основи медичної інформатики» http://infomed111.blogspot.com (викл. Лучинська О.Т., Мазурак Я.Д.) та група у соціальній мережі ВКонтакті з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія» (викл. Карабін Ю.В.)

005

      Це дає можливість зробити акцент на індивідуальному навчанні, удосконалювати забезпечення інтеграції науково - природних дисциплін з професійно спрямованими, формувати уміння та навички, повсякденно контролювати знання студентів.
2. Впровадження інноваційних та інтерактивних технологій у навчальний процес, раціоналізація навчальної діяльності викладачів та студентів.
2.1.Використання інформаційно – комунікативних технологій на теоретичних заняттях (мультимедійні презентації – 100%, відеоматеріали).

2.2. Використання інноваційних технологій на практичних заняттях, що сприяє якісному засвоєнню програмного матеріалу та формуванню практичних навичок і умінь:

2.3. Проведення показових та відкритих, нетрадиційних та нестандартних занять з навчальних дисциплін:

006

♦ «Анатомія людини» та «Фізіологія» - показове бінарне заняття на тему:
«Анатомія спинного мозку та стовбура мозку» (викл. Босович О.О.),
«Фізіологія спинного мозку та стовбура мозку» (викл. Андріяшко В.Д.)

♦ «Основи біофізики та медична апаратура» - показове практичне заняття на тему: «Елементи квантової біофізики» (викл. Кулява М.С.)

♦ показове практичне заняття з навчальної дисципліни «Основи медичної інформатики» на тему: « Медичні інформаційні системи» - викл. Мазурак Я.Д.

♦ «Фармакологія та медична рецептура» - відкрите теоретичне заняття на тему: «Лікувальні засоби, що впливають на аферентну та еферентну інервацію»  з участю представників центру нетрадиційної медицини «Меліса» (викл. Базарко І.М.)

♦ тематичний майстер – клас з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів ІІІ курсу спеціальності «Сестринська справа» із залученням пожежної техніки, рятувального обладнання та фахівців СУЗ – відп. Мельник Н.М.

3. Моніторинг навчальних досягнень як засіб мотивації до оволодіння знаннями, методичне забезпечення ПСРС та активні методи його контролю:
♦ контроль знань аудиторної та позааудиторної роботи студентів засобами ІКТ, використання додаткової літератури:

007

♦ використання проблемних задач, тестових завдань, кросвордів - навчальна дисципліна  «Медична біологія» (викл. Колесник Т.П.,Кордис Т.О.)

4. Зростання ролі особистості як професіонала й громадянина в незалежній Україні вимагає прогресивних підходів не тільки до навчання, а й до позааудиторної роботи:
4.1. ♦ показовий контроль позааудиторної самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Анатомія людини» з теми: «Анатомія сечостатевої системи» для викладачів природничо – наукових дисциплін регіону (викл. Гафійчук І.І.)

♦ нетрадиційний метод контролю знань ПСРС з дисципліни «Анатомія людини» під час екскурсії в музей анатомії Національного медичного університету з участю завідувача музеєм доцента кафедри анатомії ІФНМУ Іваночко В.М. - викл. Бойко А.В.

4.2. Організація науково-дослідницької роботи студентів у творчих групах при кабінетах, як методу пошукового та інтерактивного навчання; розвитку творчих здібностей, активізації пізнавальної та продуктивної діяльності, позитивного самовиявлення:

♦ підсумкове засідання творчої групи при кабінеті хімії та медичної хімії на тему: «В.І.Вернадський – Вчений, Мислитель, Громадянин» (к –к: Матіяш С.Й.)

♦ показове інтегроване засідання творчих груп при кабінетах хімії та медичної хімії (к –к: Матіяш С.Й.) і біології (к –к: Мальованчук Н.В.) на тему: «У світі таємниць та цікавих фактів. Творча лабораторія» для викладачів природничо – наукових дисциплін регіону.

5. Традиційними стали методичні тижні циклової комісії - творча і плідна співпраця суб’єктів діяльності. У разі їх проведення демонструються професійні досягнення викладачів через основні види освітньої діяльності, творчі здібності студентів, поєднуючи традиційні та новітні парадигми.

♦ фотовиставка робіт студентів і викладачів коледжу «Щастя як воно є» у ІФБМК та мистецькій галереї міста «Бастіон»– організатори: директор коледжу, член ЦК Стасюк В.В., викл. Усенко М.В.

♦ фотоекспозиція «Чарівна Квітка України» - викл.Малець Р.І.

 ♦ науково – практична конференція на тему: «Профілактика професійного та внутрішньолікарняного зараження ВІЛ/СНІД – інфекцією» з участю головного позаштатного епідеміолога ГУОЗ ОДА Бойко М.М. – відп. Кордис Т.О.

♦ конференція з навчальної дисципліни «Основи екології та профілактичної медицини» на тему: «Позитивний вплив людини на навколишнє середовище» - відп. директор коледжу, член ЦК Стасюк В.В., викл. Слабінога І.Л. 

♦ майстер – клас для викладачів на тему: «Групова динаміка» (викл., практичний психолог Усенко М.В.)

5. Робота з обдарованими студентами, розвиток їх інтелекту та зацікавленості, індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів.

008

♦ щорічна коледжна олімпіада з навчальної дисципліни «Медична хімія» (біонеорганічна) - викл. Матіяш С.Й.

♦ теоретично – практичний конкурс з навчальної дисципліни «Анатомія людини» (викл. Босович О.О., Бойко А.В., Андріяшко В.Д.)

009

6. Визначення багатокомпонентної та багатовекторної системи виховання студентів: громадянського, патріотичного, національного, як запоруки особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, відповідальності, здорового способу життя, християнської моралі, готовності до змін:

♦ година спілкування на тему: «Незвичайні звичайні люди, допомога Вам завжди буде» та зустріч з волонтерами зони АТО викладачем хірургії коледжу Яцківом В.М. і студенткою ІФНМУ Маслій М.М. - викл. Базарко І.М.

♦ духовна бесіда з о. Порфирієм чину отців Василіан – відп. Слабінога І.Л.

♦ Хресна дорога у виконанні гурту братів – семінаристів «Глорія» - відп. Тимчій І.С., Малець Р.І.

      На коледжній студентській конференції творчо – пошукових робіт до Дня науки, яка відбулась 24 - 25 травня, І місце вибороли:
♦ дослідницько – пошукова робота на тему: «Близнюки – хто вони такі?» - студент творчої групи кабінету медичної біології та основ генетики Бонцюнь Р.(ІІк. Л/с), кер – ки: Колесник Т.П., Кордис Т.О

010

♦ міждисциплінарна творчо – пошукова робота на тему: «Жертви прогресу. Чим небезпечні засоби побутової хімії» ст. ІІІк. Юрків І. С/с, кер – ки: викладачі анатомії Гафійчук І.І., медсестринства у внутрішній медицині Константюк Р.В. 

      З просвітницькою метою випущений буклет для студентів коледжу, учнів шкіл та населення «Чим небезпечні засоби побутової хімії».
7. Підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів
носить системний, цілеспрямований характер, сприяє вдосконаленню фахової підготовки та інтенсифікації самоосвіти.
Важливе значення відіграє робота ЦК: на засіданнях розглядаються питання поглиблення педагогічних та фахових знань, вивчення принців розвитку сучасної національної та світової освіти, вдосконалення методики викладання дисциплін.
Викладачі комісії:
-. приймають активну участь у виставці методичних робіт
- виступають з доповідями на конференціях, засіданнях ЦК, методичних та педагогічних радах, навчально – методичних семінарах
- діляться досвідом робот із колегами у разі взаємовідвідувань занять та позааудиторних заходів.
 
♦     2 листопада 2016 року на засіданні ЦК з ініціативи члена циклу, директора коледжу Стасюка В.В. відбувся круглий стіл з обговорення «Концепції чотирьох рівнів духовного розвитку людини» - складової педагогічної проблеми, спрямованої на формування професійної компетентності майбутнього фахівця. Члени циклової комісії взяли активну участь в обговоренні ведучих аспектів представленої інформації та визначили шляхи її реалізації у навчально – виховному процесі.
 
♦       4 листопада 2016 року викладач навчальної дисципліни «Основи латинської мови з медичною термінологією» провів показове практичне заняття у 3–А групі ІІ курсу спеціальності 5.11010102 Сестринська справа на тему: «Іменники ІV відміни. Грецькі еквіваленти іменників ІV відміни. Іменники V відміни. Назви зборів лікарських рослин». Заняття професійно спрямоване та широко інтегроване з дисциплінами інших циклових комісій.
Слід відмітити використання активних форм і методів навчання, ІКТ, плідну співпрацю суб’єктів діяльності та реалізацію виховних цілей через пізнання крилатих латинських висловів.
♦     17 листопада 2016 року з нагоди Міжнародного дня студента представники 2 групи ІV курсу спеціальності «Сестринська справа» (керівник групи, член циклу Бажалюк В.М.) у співпраці з студентами інших курсів провели відкриту виховну годину на тему: «Студентське життя від А до Я». Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять загиблих під час подій Революції гідності, зокрема нашого земляка, студента Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, Гурика Романа. Студентський гімн «Gaudeamus igitur», виконання пісенних творів, декламація авторського вірша, танцювальні композиції створили атмосферу святковості, продемонстрували творчі здібності молодого покоління. Дійство супроводжувалось доречною мультимедійною презентацією, відеокомпозицією (створив Сенюк В. - ст. ІІІ к., Л/с) та відеосюжетом «Один день з життя студента» (підготував Смаль І. – ст. ІV к., Л/с)
♦     30 листопада 2016 року викладач навчальної дисципліни «Фізіологія» Янківська М.І з метою удосконалення професійної майстерності провела відкрите теоретичне заняття на тему: «Фізіологія ендокринної системи» у 2,3 групах ІІ курсу спеціальності 5.11010102 Сестринська справа. Заняття було спрямоване на розвиток пізнавальної діяльності студентів на основі внутрішньо – та міждисциплінарної інтеграції, використання елементів інтерактивних технологій, ІКТ, краєзнавчого матеріалу, активізації пошукової роботи представників творчої групи.
Навчальний матеріал теми є актуальним, особливо у рік боротьби з цукровим діабетом. Викладач продемонструвала належний науково – методичний рівень фахової майстерності, творчий пошук та методи його втілення.
     Серед значної кількості заходів, які проводить циклова комісія, досить ефективним є проведення методичного тижня. Цього навчального року він тривав з 05.12 по 09.12.2016р. Тиждень циклової комісії – це творча і плідна співпраця суб’єктів діяльності. У разі його проведення викладачі демонструють професійні досягнення через основні види освітньої діяльності, використовуючи новітні інформаційні технології у поєднанні з традиційними. Члени циклової комісії постійно прагнуть готувати кваліфікованих фахівців відповідного рівня і профілю, конкурентоспроможних на ринку праці. Тому, під час організації та проведення заходів у рамках методичного тижня, завжди підходять творчо, шукають нові форми і методи їх проведення, залучаючи все більшу кількість студентів, намагаються відходити від авторитарно-репродуктивного навчання, моделюючи таку систему, яка б формувала у студентів ініціативність, мобільність, гнучкість, динамізм, конструктивність, комунікативність, вміння аналізувати та порівнювати, робити відповідні висновки, сприяти накопиченню інформаційного матеріалу.
У рамках методичного тижня циклової комісії у 2016 – 2017н.р. згідно плану були проведені:
1. Олімпіади, як один із шляхів формування професійної компетентності майбутніх фахівців, шлях до самовираження та саморозвитку. Вони дають змогу виявлення та розвитку обдарованих осіб, реалізації здібностей, популяризації досягнень науки, техніки та новітніх технологій:
► Внутрішньоколеджна олімпіада з навчальної дисципліни «Фармакологія та медична рецептура» серед студентів ІІІ курсу спеціальності 5.12010102 Сестринська справа (викл. Базарко І.М.). Мета олімпіади: підвищення зацікавленості студентів до вивчення та поглиблення знань з навчальної дисципліни, використання внутрішньодисциплінарної та міждисциплінарної інтеграції з дисциплінами циклів природничо – наукового і професійної та практичної підготовки.
►І тур олімпіади з предмету «Інформатика» та навчальної дисципліни «Основи медичної інформатики» серед студентів І - ІІ курсів спеціальностей 5.12010101 Лікувальна справа, 223 Медсестринство, спеціалізація: акушерська справа (викл. Мазурак Я.Д., Лучинська О.Т.). Мета олімпіади - творче застосування теоретичних та практичних знань, підвищення інтересу до поглибленого вивчення спеціальних та фахових дисциплін, можливість самооцінки професійного рівня, вміння впроваджувати у навчальний процес інформаційно – комунікаційні технології.
2. З метою піднесення національної свідомості та патріотичного виховання студентської молоді, у День Збройних сил України студенти І курсу 1,5груп під керівництвом Колесник Т.П. (член циклової комісії), Кравця О.Р., Влашин Т.О. організували відкритий виховний захід «Козацькі забави».
     Це свято – данина пам’яті тисячам воїнів, які загинули в битвах за свободу, волю та незалежність України, які служать справі зміцнення обороноздатності та підвищення безпеки нашої держави сьогодні. На святкове дійство був запрошений наш земляк, учасник революції Гідності у Києві, доброволець АТО, кулеметник 54 –го розвідувального батальйону, захисник Маріуполя, старший солдат Віталій Мирославович Савчук.
3. Теоретично-практичний конкурс з навчальних дисциплін «Анатомія людини» та «Фізіологія» сприяв підвищенню зацікавленості студентів до вивчення та поглиблення знань з даних дисциплін, удосконаленню умінь та практичних навичок. До конкурсу були залучені студенти ІІ курсу спеціальностей 5.12010102 Сестринська справа та 5.12010101 Лікувальна справа
(відповідальні: Тригуб І.В., Бойко А.В.).
4. Навчально – методичний семінар на тему: «Створення необхідних умов для підвищення якості освіти – першочергове завдання роботи викладачів ЦК».
    Методичний семінар є однією з форм кваліфікованого поширення методично-педагогічних знань.
07 грудня 2016р. викладачі циклової комісії з участю методиста коледжу, члена циклової комісії Гафійчук І.І. взяли активну участь в обговоренні питань, запропонованих згідно тематики навчально – методичного семінару. Доповіді були змістовними, супроводжувались мультимедійною презентацією. Проведений навчально - методичний семінар мав велике значення для підвищення педагогічної майстерності, особливо викладачів – початківців.
Питання «Інтеграція традиційних та нетрадиційних форм навчання, використання проектних технологій» (з досвіду роботи) висвітлює Матіяш С.Й,
Теоретичні засади питань щодо упровадження новітніх освітніх технологій доповідає Базарко І.М.
5. Інформаційно – пізнавальний екскурс «Заради майбутнього людства» (до 150 – річчя з дня народження Д.К.Заболотного).
     В ознаменування цієї славної дати студенти ІІ – ІІІ курсів спеціальності 5.11010101 Лікувальна справа під керівництвом викладача навчальної дисципліни «Мікробіологія» Облогіної Л.М. представили інформаційно – пізнавальний екскурс однієї із сторінок творчого шляху Данила Заболотного – участь у протичумній експедиції під керівництвом проф. Високовича в Індію з метою вивчення чумних осередків, шляхів розповсюдження захворювання на територію Європи. Студенти проявили творчі здібності в інсценізаціях особистих взаємин Д.Заболотного з дружиною Людмилою, роботи Данила Кириловича у лабораторії та чумному госпіталі, наукових пошуках з бактеріологом Ієрсеном. Звучали власні поетичні рядки Д.Заболотного, вірш Т.Г.Шевченка «Чума».
     Подана інформація дала змогу студентам детальніше оволодіти науковими знаннями щодо чуми, пізнати психологію взаємин, проникнутись духом патріотизму, любові до України та віщих слів Д.Заболотного «Діти мої дорогі, любіть науку і правду».
6. Майстер – клас на тему: «Психологічні особливості та культура спілкування».
    Культура спілкування людей у різних ситуаціях ґрунтується на дотриманні певних правил, що виробляло людство протягом тисячоліть. Власне, майстер – клас, проведений Усенко М.В., викладачем основ психології, практичним психологом, стосувався питань культури міжособистісних стосунків. Тренер запропонувала присутнім практичні поради, психологічні вправи, спонукала до обговорення основних рекомендацій, які дозволяють партнерам досягти взаєморозуміння. Присутні виявили активність, зацікавленість в обговоренні даного питання, обмінювались думками щодо рекомендацій Дейла Карнегі: «Намагайся, щоб ваш співбесідник говорив більше, ніж ви, будьте добрим слухачем. Заохочуйте інших розповідати вам про себе, ведіть розмову в колі інтересів вашого співбесідника».
Майстер – клас створив сприятливу атмосферу для спілкування викладачів, спонукав їх до самооцінки та самоаналізу.

♦     02 березня 2017р. відбулось засідання циклової комісії з участю директора коледжу, член циклу Стасюка В.В., методиста коледжу Гафійчук І.І., на якому обговорювались питання:
 «Про розвиток позитивної мотиваційної сфери як фактора індивідуального успіху та шляхи формування професійної компетентності студентів»
 «Якісна робота з обдарованими студентами через залучення їх до позааудиторної роботи та визначення дидактичних методів усунення причин неуспішності слабовстигаючих студентів».
Викладачі обговорювали назрілі проблеми, обмінювались досвідом, визначали можливості впровадження новітніх освітніх технологій у навчально – виховний процес.

♦    09 березня 2016 р. проведений навчально – методичний семінар на тему: «Розвиток пізнавальних, самостійних, творчих здібностей студентів».
►Питання «Формування дослідницьких умінь студентів шляхом удосконалення самостійної роботи» висвітлила викладач навчальних дисциплін «Анатомія людини» та «Фізіологія»
Бойко А.В. Особливої уваги вона надала організації дослідницько – пошукової роботі творчої групи при кабінеті, проведенню позааудиторних заходів, спрямованих на поглиблення знань та розвиток пізнавальної активності студентів.

♦ Екскурсія у музей анатомії Івано – Франківського національного медичного університету
♦ Теоретично – практичний конкурс: успішний тестовий контроль – шлях до реалізації практичної частини
► Питання «Самостійна робота – важлива умова розвитку творчої особистості студентів» (доповідач - викл. Колесник Т.П.) викликало жваве обговорення членів циклової комісії у контексті коледжної педагогічної проблеми щодо виховання громадянина України, включаючи «Концепцію чотирьох рівнів духовного розвитку людини».
♦ Дослідницько – пошукова діяльність як засіб оволодіння студентами науковими методами, поглиблене і творче засвоєння програмного забезпечення
♦ Орієнтація на творчу працю, можливість проявляти ініціативу, самостійність під час досліджень рослинного світу на території коледжу.

Для викладачів-початківців 16.03.2017р. практичними психологами Івано-Франківського базового медичного коледжу Усенко М.В. та Коломийського медичного коледжу ім. І. Франка Кушнір І.П. в онлайн-режимі проведений майстер - клас «Особистість викладача загадкова та неповторна» (згідно плану регіонального методоб’єднання циклових комісій природничо - наукових дисциплін). Тренінг відвідали директор ІФБМК Стасюк В,В., члени ЦК, представники адміністрації. Психологи – тренери пропонували завдання: «Намалювати невідомого у природі звіра», дати відповіді на ряд питань (Усенко М,В.) та написати 10 слів - характеристик до слова «робота» (Кушнір І.П.) з послідуючим аналізом. Виконання роботи проводилось під релаксуючий музичний супровід.

Майстер клас дав змогу кожному пізнати себе, зрозуміти власний емоційний стан, визначити шляхи саморозвитку та самовдосконалення.
Відповідальні за проведення заходу – базовий методист Стасишин О.С., голова регіонального об’єднання природничо – наукових дисциплін
Облогіна Л.М.

2017- 2018 н.р.

•    04 жовтня 2017р з ініціативи та участю члена циклової комісії, директора коледжу Стасюка В.В., був проведений «круглий стіл» «Розвиток навчального закладу в контексті прийнятої 05 вересня 2017р нової редакції «Закону про освіту». Викладачі циклу активно включились у дискусію, обговорювали актуальні питання організації навчально – виховного процесу.

     На засіданні ЦК 04 жовтня викладачі Чемсак І.І., Федорак С.І. у контексті з питанням, яке розглядалось за «круглим столом», подали інформацію «Про психолого – педагогічні аспекти організації практичних занять з навчальної дисципліни «Основи латинської мови з медичною термінологією». Під час обговорення досвідчені викладачі Малець Р.І., Матіяш С.Й. рекомендували викладачам – початківцям впроваджувати у професійну діяльність раціональні елементи традиційних форм навчання у поєднанні з новітніми освітніми технологіями.

     На засіданні ЦК 01 листопада 2017р. розглядалось питання «Про організацію роботи з питань охорони праці та техніки безпеки учасників навчально – виховного процесу». У змістовній доповіді, яка супроводжувалась мультимедійною презентацією, викладач Матіяш С.Й., висвітлила питання дотримання правил техніки безпеки та охорони праці під час проведення практичних та лабораторних занять з навчальної дисципліни «Медична хімія» та предмету «Хімія».

     Особливої уваги набирає дане питання при вивченні дисципліни «Безпека життєдіяльності». Викладачі Мельник Н.М., Калинюк І.Я. для оволодіння знаннями широко використовують інноваційні технології: відеосюжети, відеофільми, мультимедійні презентації з тактики поводження у разі виникнення надзвичайних ситуацій та проводять практичні тренінги (заняття – екскурсія у бомбосховище. робота з вогнегасником тощо).

     На засіданні ЦК 06 грудня 2017р. членами ЦК обговорювалось питання: «Самостійна робота як складова частина інтенсифікації навчального процесу, розвитку творчих здібностей студентів у підготовці майбутнього фахівця у разі вивчення «Медичної біології» та «Основ медичної генетики» (викл. Колесник Т.П.). У представленій доповіді та мультимедійній презентації подані основні напрямки організації самостійної роботи та шляхи їх реалізації, наведені приклади їх використання на заняттях та у позааудиторний час, проаналізована ефективність результатів.

Методичний тиждень циклової комісії – це душі найвищий зліт.

     Під час методичного тижня, який  організований та проведений 11.12. - 15.12. 2017р., викладачі демонстрували свої професійні здобутки, рівень педагогічної майстерності, популяризували методи та прийоми креативного навчання, вміння створити активну та доброзичливу атмосферу в тісній співпраці зі студентською молоддю. Творча взаємодія викладачів та студентів - це запорука професійного зростання педагога, формування всебічно компетентного фахівця, здатного до саморозвитку та самовдосконалення.

     У рамках методичного тижня циклової комісії у 2017 – 2018н.р. згідно плану були проведені:

     1. Показове теоретичне заняття з навчальної дисципліни «Медична біологія» на тему: «Медична гельмінтологія. Плоскі та круглі черви – паразити людини» (регіональний захід з представником Коломийського медичного коледжу ім. І.Франка викладачем біології Федик М.М.) у 4, 6гр. ІІкурсу спеціалізації: сестринська справа – викл. Колесник Т.П.

     Лекція була спрямована на розвиток пізнавальної активності та творчих здібностей студентів на основі тісних інтеграційних зв’язків у нерозривному зв’язку з реалізацією виховних цілей щодо значення особистої та громадської гігієни, відповідального ставлення медичних працівників до питань санітарії та гігієни на робочому місці, відповідальності за здоров’я людини.

     Викладач вміло поєднала традиційний виклад навчального матеріалу з новітніми освітніми технологіями: використанням інтерактивної дошки, мультимедійної презентації з елементами анімації, відеосюжетів, малюнків, продемонструвала належний науково – методичний рівень фахової майстерності, креативні здібності в організації та проведенні заняття, довірливі відносини «викладач - студент», нетрадиційні підходи до реалізації визначених цілей. У підготовку інформаційних повідомлень з питань санітарно – просвітницької роботи – виготовлення буклетів, як результату ПСРС, були активно включені студенти творчої групи     

     2. Викладач Скуповська Г.І. 13.12.2017р. провела показове практичне заняття з навчальної дисципліни «Основи екології та профілактичної медицини» у 1 Б гр. ІІ курсу спеціалізації: лікувальна справа на тему: «Гігієна закладів охорони здоров’я».

     Викладач вміло поєднала традиційні та нетрадиційні форми проведення заняття: використані інноваційні та інтерактивні технології, тісні інтеграційні зв’язки. Заняття було спрямоване на розвиток пізнавальної активності та творчих здібностей студентів, формування професійних компетентностей майбутнього медичного фахівця у нерозривному зв'язку з екологічним вихованням нації.

    3. Олімпіади - це один із шляхів виявлення та розвитку обдарованих студентів, формування творчого покоління молодих людей, виховання у них активної життєвої позиції.

    ► Внутрішньоколеджна олімпіада з навчальної дисципліни

    «Анатомія людини» серед студентів ІІ курсу спеціалізації: сестринська справа проведена 12.12.2017р. (викл. Бойко А.В.)

    Мета олімпіади: підвищення зацікавленості студентів до вивчення та поглиблення знань з навчальної дисципліни, використання внутрішньодисциплінарної та міждисциплінарної інтеграції з дисциплінами циклів природничо – наукової і професійної та практичної підготовки.

     І тур олімпіади з предмету «Інформатика» та навчальної дисципліни «Основи медичної інформатики»
серед студентів І - ІІ курсів Спеціальності 223 Медсестринство спеціалізації: лікувальна справа (викл. Лучинська О.Т.). проведений 06.12.2017р.
     Мета олімпіади - творче застосування теоретичних та практичних знань, підвищення інтересу до поглибленого вивчення спеціальних та фахових дисциплін, можливість самооцінки професійного рівня, вміння впроваджувати у навчальний процес інформаційно – комунікаційні технології.
IMG 7830
     І етап олімпіади з предмету «Хімія» серед студентів І курсу Спеціальності 223 Медсестринство спеціалізації: лікувальна справа, сестринська справа (викл. Матіяш С.Й. – член ЦК у співпраці з викл. Карабіним Ю.В. та Куш У.Л.) відбувся 06.12.2017р.
     Мета олімпіади – виявлення, відбір та підтримка обдарованої студентської молоді, реалізація здібностей та стимулювання творчої праці, системне вдосконалення навчального процесу, поглиблення знань з предмету «Хімія», як одного з базових у системі медичної освіти.
 
     4. Навчально – методичний семінар на тему: «Актуальні питання навчання та виховання з метою проектування середовища для особистісного підходу до студента»
     Проведений 12.12.2017р. з участю методиста коледжу, члена циклової комісії Гафійчук І.І. Ця форма роботи є однією з кваліфікованого поширення методично-педагогічних знань, підвищення педагогічної майстерності, особливо викладачів – початківців. З доповідями згідно тематики семінару, які супроводжувались мультимедійною презентацією, виступили Бойко А.В., Скуповська Г.І. Члени  циклової комісії взяли активну участь в обговоренні запропонованих. питань.
 
      5. «Дивосвіт природи. Збережемо його!» - під таким гаслом з ініціативи студентів І – ІІІ курсів була організована на основі контрастів фотоекспозиція світлин із власних спостережень за місцем проживання краси Карпатського краю та недбалого ставлення людей до неї. – відп. викл. Скуповська Г.І.

IMG 7833IMG 7837

 6. Навчально – пізнавальний екскурс у фармакологію

     «Як і чим лікуються українці?» проведений 13.12.2017р. за участю студентів ІІІ курсу спеціалізації: сестринська справа (відповідальна Янківська М.І.). Студенти обговорювали питання ефективності фармакотерапії та нераціональне  призначення «фуфломіцинів», можливості застосування фітотерапії, імунобіологічних препаратів тощо для лікування захворювань.

     7. 14.12.2017р. практичний психолог, член ЦК Усенко М.В. провела майстер – клас на тему: «Від інновації до трансформації».

      Виразність інноваційної ідеї, оригінальність її розв’язання, залучення кожного до активної творчої діяльності, результативність, яку виявив кожний учасник,
піднесений стиль, педагогічна харизма, здатність до імпровізації, ерудиція, нестандартність мислення, стиль спілкування, позитивний емоційний настрій – такий кінцевий результат проведеного майстер – класу.

     8. Практичний тренінг «Про вогонь нам треба знати, з ним не можна жартувати» був проведений у рамках тижня цивільного захисту та БЖД , який співпав з методичним тижнем ЦК, з метою формування знань про причини виникнення пожежі, навиків про правильність дій у випадку її виникнення, засобів самозахисту, виховання розсудливості, почуття відповідальності за свої вчинки. Студенти ІІ – ІІІ курсів активно долучились до оцінювання тактики поведінки та мали можливість відпрацьовувати практичні навики користування порошковими вогнегасниками –

відповідальна викл. Мельник Н.М.

Позааудиторна робота членів циклової комісії

•     Куратор групи І гр.І курсу Бойко А.В. провела відкриту годину спілкування на тему: «Славні сини України».

     Захід мав на меті вшанувати пам’ять героїв Небесної сотні, формувати у студентів ціннісне ставлення до України, розвивати почуття національної самосвідомості та громадянської активності, виховувати патріота, громадянина, готового захищати свою Батьківщину.

•     Куратор групи 6 гр.І курсу Тригуб І.В. провела відкриту годину спілкування на тему: «Земля – наше багатство», присвячену Дню Землі, який щорічно відзначають 22 квітня.

     Студенти з використанням інсценізації, віршованих творів висвітлили серйозні та складні проблеми у стосунках людства з природою. Куратор групи наголосила про важливість екологічної освіти та виховання населення, особливо молоді, якій жити та працювати у третьому тисячолітті.

•     22 –23 березня 2018р. на базі державного вищого навчального закладу «Івано – Франківський національний медичний університет» відбулась 87 науково - практична конференція студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині».

Міждисциплінарну дослідницько -  пошукову роботу на тему: «Пізнай, що є, і передбач, що буде» (менінгококова інфекція ) представили ст. ІVк. Грицак Я. та ІІІк. Кріль Т. (к – ки: викл. мікробіології Облогіна Л.М., викл. інфектології Фесуненко О.М.). Учасники нагороджені дипломом ІІІ ступеня.

IMG 1366

13 квітня 2018р відбулася науково-практична конференція «Екогеофорум 2018: сучасна молодь за чисте довкілля»

в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за організації Інженерно-екологічного інституту та за підтримки Департаменту освіти, науки та молодіжної політики ОДА, Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та Управління екології та природних ресурсів ОДА. Студенти ІІІ курсу спеціалізації: лікувальна справа:

Гілязов Олег та Ліпей Дмитро у рамках заходу представили творчо – пошукову роботу на тему: «Віддай цигарку – візьми цукерку» (керівники: викл. навчальної дисципліни «Основи екології та профілактичної медицини» Скуповська Г.І., викл. дисципліни «Безпека життєдіяльності» Мельник Н.М.). За результатами конференції нагороджені дипломом ІІІ ступеня.

 

 

2018- 2019 н.р.

Викладацький склад циклової комісії

Кваліфікаційна категорія

Всього осіб

З них

штатні

погодинники, сумісники

спеціаліст вищої категорії

9

8

1

в т.ч. викладач-методист

3

3

 

в т.ч. старший викладач

   

1

в т.ч. методист вищої категорії

 

1

 

спеціаліст І категорії

1

1

 

спеціаліст ІІ категорії

5

5

 

спеціаліст

5

3

2

магістр

1

1

 

Всього

21

18

3

 
  •      27 вересня 2018р. викладачі-початківці природничо-наукового циклу з метою удосконалення педагогічної майстерності взяли участь у регіональній Інтернет-конференції на тему: «Розвиток професійної компетентності медичного фахівця шляхом впровадження новітніх технологій». Відповідно до плану конференції з доповіддю – презентацією «Формування компетентностей майбутнього фахівця» виступила голова циклової комісії Облогіна Л.М.

 

  •      03 жовтня 2018р. відбулося засідання циклової комісії.
За участю члена циклової комісії, директора коледжу
Стасюка В.В., був проведений «круглий стіл» на тему: «Через покликання і знання».
У контексті розглядались питання «Компетентності та результати навчання майбутнього медичного фахівця» (Облогіна Л.М.) та «Методи стимулювання студентів до навчання» (Середюк Л.В.).
Члени циклової комісії активно включились у дискусію: обговорювали актуальні питання організації навчально – виховного процесу, креативної освіти, формування особистості випускника, вміння до самовдосконалення та самореалізації в умовах ринкової економіки.
 
  •     06 жовтня 2018р. у Марійський духовний центр Зарваниця на прощу Чернечої Родини Воплоченного Слова з колективом коледжу прибули і члени циклової комісії, щоб поклонитись чудотворній Іконі Божої Матері Зарваницької та скласти подяку Богові та Діві Марії Зарваницькій за всі благодаті. за Україну, за міцні християнські родини, за нові покликання до священства і монашества.

Методичний тиждень циклової комісії природничо – наукових дисциплін (10.12 – 14.12.2018р.)
     Це своєрідний звіт викладачів у тісному співробітництві зі своїми вихованцями. Викладачі презентували основи фахової майстерності, методики організації освітнього процесу, власні педагогічні здобутки, креативність та досвід роботи з використання інноваційних та інтерактивних технологій у навчально-виховному процесі, вміння організації співпраці та співнавчання суб’єктів діяльності.
 
Заходи. організовані та проведені рамках методичного тижня:
       У творчій лабораторії викладача з метою удосконалення професійної майстерності 10 грудня 2018 року Бойко А.В. провела показове практичне заняття з навчальної дисципліни «Анатомія людини» на тему: «Анатомія ока» у 4а групі ІІ курсу Спеціальності 223 Медсестринство спеціалізації: сестринська справа.
        Практичне заняття було спрямоване на розвиток пізнавальної активності та творчих здібностей студентів з метою формування тісних інтеграційних зв’язків по вертикалі та горизонталі, професійних та соціальних компетентностей майбутнього медичного фахівця. Викладач вміло поєднала традиційні та нетрадиційні форми проведення заняття, використовуючи новітні освітні технології. Викладач продемонструвала належний науково – методичний рівень фахової майстерності, креативні здібності в організації та проведенні заняття, довірливі відносини «викладач - студент», нетрадиційні підходи до реалізації визначених цілей.
 

     Олімпіади - це очні змагання студентів у творчому застосуванні теоретичних знань, умінні вибрати оптимальні шляхи і методи розв'язання поставлених завдань. Вони сприяють формуванню системи знань, умінь і навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності, стимулюють потяг студентів до самоосвіти, виховують наполегливість, поглиблений інтерес до дисципліни, вміння долати труднощі, виробляють навички роботи з довідковою та науково-популярною літературою.

     Мета олімпіад - підвищення якості підготовки компетентних кваліфікованих фахівців, стимулювання їх творчої праці.
     Як масова форма змагання, олімпіади сприяють активізації пізнавальної та практичної діяльності студентів на заняттях та у позааудиторний час. Олімпіади дозволяють їх організаторам встановити якість засвоєння студентами програмного матеріалу, знаходити прогалини у їх знаннях та вміннях, здійснювати необхідну корекцію.
  1.  Викладачами Мазурак Я.Д. та Лучинською О.Т. 11.12.2018року був проведений І тур внутрішньоколеджної олімпіади серед студентів. І - ІІ курсів Спеціальності 223 Медсестринство спеціалізація: лікувальна справа відповідно до «Положення про організацію та проведення олімпіади».
    До участі в олімпіаді запрошувались студенти, які виявили творчі здібності під час аудиторної та позааудиторної роботи.
     При виконанні завдань вони продемонстрували креативність та творчість у вирішенні теоретичних завдань, вміння працювати з комп’ютерною технікою.
Переможці олімпіади:
І місце – Лешко Олег ІІк.1гр.
ІІ місце – Скрипка Наталія ІІк. 5гр.
ІІІ місце – Штангеєв Назар ІІк. 1гр.
IMG 6020         2. Викладачами Матіяш С.Й. та Комашко О.В. 04.12.18р. (Ітур) і 11.12.18р.(ІІтур) проведена внутрішньоколеджна олімпіада серед студентів ІІ курсу спеціалізацій: лікувальна справа, сестринська справа згідно «Положення про проведення олімпіади».
Мета олімпіади – підвищення зацікавленості студентів до вивчення дисципліни та поглиблення знань з медичної хімії, як однієї з базових дисциплін у системі медичної освіти.
Переможці олімпіади:
І місце – Жупник Катерина (ІІк. 1гр.)
ІІ місце – Скрипка Нпаталія (ІІк. 5гр.)
ІІІ місце – Матієга Мар’яна (ІІк. 2гр.)

 IMG 20181204 142927

 
 
     12.12.2018р. у рамках методичного тижня циклової комісії за участю методиста коледжу Гафійчук І.І. був проведений навчально – методичний семінар на тему: «Вироблення внутрішньої мотивації та активної професійної позиції у студента як майбутнього висококваліфікованого спеціаліста». Актуальність проведення заходу на зазначену тему зумовлена викликами сучасного суспільства, яке потребує конкурентноздатних професіоналів на ринку праці, з прагненням до саморозвитку та самовдосконалення.
     Викладачі циклової комісії взяли активну участь у його проведенні. Доповіді були змістовними, супроводжувались мультимедійною презентацією. Розглядались теоретичні засади питань навчальної мотивації студентів як невід’ємної складової засвоєння знань (Іванцюк Т.Ю,.Рябова Т.Д.), методи формування мотивації здорового способу життя та вміння адекватно поводитись у соціальному, природному та техногенному середовищі  (Скуповська Г.І., Мельник Н.М.). Проведений методичний семінар має велике значення для підвищення педагогічної майстерності та удосконалення професіоналізму, особливо викладачів – початківців.
 

     Для кожної людини її рідне місто – найкраще. І не тільки є рідним те, у якому ми народилися, але й те, у якому вчимося, працюємо і де проходить наше життя. Ми дуже любимо своє чудове місто з його історією та сьогоденням. Тому у нас, студентів, які вивчають дисципліну «Основи екології та профілактичної медицини» за підтримки викладача Скуповської Г.І., зародилась ідея зібрати світлини під умовною рубрикою «Минуле та нинішнє» та  представити фотоколаж  «Моє рідне місто».

     12.12.2018р. викладачі навчальної дисципліни «Ріст і розвиток людини» Рябова Т.Д. та Іванцюк Т.Ю у співпраці зі студентами ІІІ курсу спеціалізації: сестринська справа підготували та провели  позааудтиторний захід Ток – шоу з Юлією Горобець «Проблеми остеопопрозу».
     Тема актуальна, вдало підібрана та продумана, процесі обговорення супроводжувалась інноваційними технологіями (мультимедійною презентацією, відеосюжетом з інтерв’ю за розробленою анкетою, знятим власноруч студентами). Використані елементи інтерактивних технологій – рольова гра. Студенти проявляли творчі здібності у виконанні інсценізації, декламації авторських віршів.
     Аудиторія із зацікавленістю включилась у спілкування,  обговорюючи питання причин виникнення остеопорозу, санітарно – освітньої роботи щодо його профілактики.
 
     Практичним психологом, членом циклу Усенко М.В. 13.12.2018р. проведений майстер – клас з обговорення провідної педагогічної теми «Профілактика емоційного вигорання».
     Учасникам були визначені основні цілі та завдання, за якими в процесі співробітництва, співтворчості, спільного пошуку здійснювався обмін думками, визначались шляхи розв’язання проблеми. В аудиторії панувала атмосфера відкритості, доброзичливості, співтворчості у спілкуванні. Учасники оволоділи новими творчими способами вирішення педагогічної проблеми, принципами формування мотивації до самонавчання, самовдосконалення, саморозвитку.

     Екскурсія – це вид навчальної роботи, ілюстративний метод навчання, який проводиться на натуральному, природному або виробничому об’єкті поза межами навчального закладу. Головне її завдання та навчальне значення полягає в тому, щоб налагодити комунікацію, викликати інтерес, утримати увагу студентів, тобто зробити процес пізнання цікавим та ефективним. Під час її проведення здійснюється реалізація дидактичних принципів зв’язку навчання з життям

         У рамках методичного тижня циклової комісії організовані та проведені:  

  1. Екскурсія в анатомічний музей Івано – Франківського національного медичного університету (викл. Бойко А.В., Тригуб І.В.), які мала на меті активізувати наукові інтереси студентів, розширити їх кругозір щодо знань з анатомії, зацікавити їх для поглибленого вивчення даної дисципліни та поєднати навчання з естетичним вихованням

 

 

      2. Івано – Франківського національного технічного університету (викл. Мельник Н.М.).