Положення

1 Положення про організацію освітнього процесу 2021

2 Положення про порядок відрахування, переривання, поновлення 2021

3 Положення про порядок проведення державної атестації 2021

4 Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії 2021

5 Положення про дистанційне навчання у період карантину на ВПДО 2021

6 Положення про відділення післядипломної освіти 2023

Положення про організацію освітнього процесу на відділенні післядипломної освіти

9 Положення про педагогічну раду 2021

10 Положення про забезпечення академічної доброчесності освітньої діяльності 2021

11 Положення про робочу програму навчальної дисципліни 2021

12 Положення про ведення журналу обліку роботи викладачів та академічної групи 2021

13 Положення про організацію роботи відділень 2021

14 Положення про академічну мобільність 2021

15 Положення про порядок проведення адмінконтролю рівня теор.підготовки студентів випускного курсу Крок М

16 Положення про відпрацювання пропущених занять студентами 2021

18 Положення про відділ кадрів 2021

19 Положення про архівний підрозділ 2021

20 Положення про експертну комісію 2021

21 Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників 2021

22 Правила внутрішнього розпорядку для здобувачів освіти 2021

23 Положення про адміністративну раду 2021

24 Положення про захист та обробку персональних даних 2021

25 Положення про загальні збори трудового колективу 2021

26 Положення про порядок та умови надання матеріальної допомоги працівникам 2021

27 Положення про надання педагогічним та науково-педагогічним прац. щорічної грошової винагороди 2021

28 Положення про преміювання працівників 2021

29 Положення про тендерний комітет 2021

30 Положення про уповноважену особу 2021

31 Положення про бухгалтерську службу 2021

32 Положення про оплату праці працівників 2021

33 Положення про порядок надання платних освітніх послуг 2021

34 Про порядок нарахування та сплати пені 2021

35 Положення про конкурс-презентацію Ярмарок талантів 2021

36 Положення про загальноколеджний конкурс театрів та драмколективів 2021

37 Положення про організацію виховної роботи 2021

38 Положення про запобігання та протидію булінгу (цькуванню) 2021

39 Положення про студентську раду гуртожитку

40 Положення про раду з правового виховання та профілактики правопорушень і запобіганню поширення наркоманії, вживання алкоголю 2021

41 Положення про класних керівників навчальних груп 2021

42 Положення про методичне об'єднання класних керівників навчальних груп 2021

43 Положення про студентське самоврядування 2021

44 Положення про студентський гуртожиток 2021

45 Правила внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку 2021

46 Положення про щорічний огляд-конкурс на кращу студентську кімнату у гуртожитку 2021

47 Положення про щорічний конкурс на найкращу навчальну групу 2021

48 Положення про загальноколеджний конкурс поезії 2021

49 Положення про психологічний кабінет 2021

50 Положення про психологічну службу 2021

51 Положення про бібліотеку

52 Положення про процедуру розгляду звернень (заяв, скарг, пропозицій) здобувачів освіти, які навчаються 2021

53 Положення про стипендію імені Дмитра Циганкова

54 Положення про стипендію імені Григорія Гавриша

55 Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з особливими потребами та інших маломобільних груп населення 2021

56 Положення про сайт

57 Положення про уповноважений підрозділ з питань запобігання і виявлення корупції 2021

58 Положення про чергування 2021

60 Положення про студентські олімпіади та конкурси, які проводяться 2021

61 Положення про організацію й порядок проведення поточного контролю та критерії оцінювання результатів навчання із загальноосвітніх дисциплін 2021

62 Положення про порядок оцінювання знань студентів із загальноосвітніх та інтегрованих дисциплін

63 Методичні рекомендації до організації й проведення адміністративного контролю студентів (директорських робті) із загальноосвітніх дисциплін 2021

64 Положення про школу викладача-початківця 2021

65 Положення про рейтингову систему оцінки діяльності педпрацівника 2021

67 Положення про атестацію педагогічних працівників 2021

68 Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників 2021

71 Положення про методичну раду 2021

72 Положення про наставництво 2021

73 Положення про порядок реалізації здобувачами освіти права на вільний вибір дисциплін 2021

74 Положення про порядок взамовідвідування занять 2021

75 Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти 2021

76 Положення про методичний кабінет 2021

77 Положення про організацію фізичного виховання, фізичної культури і масового спорту 2021

78 Положення про систему охорони праці 2021

79 Положення про службу охорони праці 2021

80 Програма вступного інструктажу з охорони праці 2021

81 Програма вступного інструктажу з пожежної безпеки 2021

82 Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 2021

83 Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці 2021

84 Положення про організацію науково-дослідної роботи студентів

85 Положення про студентське наукове товариство

86 Положення про кабінет (лабораторію)

87 Положення про організацію та проведення практичного начання студентів

88 Положення про атестацію навчальних кабінетів (лабораторій)

90 Положення про адміністративно-господарську частину 2021

 

Наша адреса

Тел/факс: (0342) 75-32-58
Відділення післядипломної освіти
Тел: (0342)528004
 

 

Для студентів

Moodle

Корисні посилання

ZNO

vfpo

Copyright © 2023 Комунальний заклад фахової передвищої освіти "Івано-Франківський медичний фаховий коледж" Івано-Франківської обласної ради/ м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи 165