Основ медсестринства

Циклова комісія основ медсестринства

      Циклова комісія основ медсестринства забезпечує процес оволодіння студентами теоретичними знаннями, професійними вміннями та практичними навиками, створює умови для творчо-пошукової діяльності студентів із дисциплін «Основи медсестринства», «Догляд за хворими та ММТ, «Загальний догляд за хворими та ММТ», «Історія медицини та медсестринства», «Медсестринська етика та деонтологія».
     Викладачами циклової комісії, відповідно до сучасних вимог, розроблено навчально-методичні комплекси, які включають мультимедійні презентації лекцій, методичні розробки для викладачів, методичні вказівки для студентів із підготовки до практичних занять, самостійної аудиторної та позааудиторної роботи з дисциплін циклу.
      У кабінетах доклінічної практики з «Основ медсестринства» та «Догляду за хворими» студенти відпрацьовують практичні навички на муляжах. З цією метою кабінети укомплектовані фантомами, муляжами та спеціальними укладками для відпрацювання всіх навичок, передбачених програмою.
      Викладачі циклової комісії основ медсестринства продовжують активно працювати над покращенням та над удосконаленням викладання дисциплін циклу.

На допомогу студенту.

Видавнича діяльність

Тренажерний кабінет

      З метою більш ефективної професійної підготовки майбутніх фахівців велика увага приділяється відпрацюванню практичних навиків. Тому, при кабінеті «Догляд за хворими та ММТ» працює тренажерний кабінет, де студенти в позааудиторний час під керівництвом викладача-консультанта відпрацьовують практичні навики, отримують індивідуальні консультації.

Волонтерський рух

     Реалізуючи  концептуальну модель підготовки медичних сестер, викладачі циклу основ медсестринства проводять в ГОСПІСі практичні заняття з дисциплін «Основи медсестринства» та «Догляд за хворими та ММТ», залучають студентів до волонтерського руху.
Робота в ГОСПІСі – найкраща школа випробовування моральних якостей майбутніх медичних сестер.
Волонтерський рух – одна із складових підготовки молодших медичних спеціалістів.
      Маленькі подарунки та добре чуйне слово – це той лідер, який здатен зробити кожен, і тим самим допомагати кожному з них хоча б на короткий час забути про свої страждання.

Національно-патріотичне виховання

      Нині,  як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму, формування національної свідомості, виховання любові до рідної землі як почуття і як базової якості особистості.

Музей «НЕБЕСНОЇ СОТНІ»

10.03. 2016р. ІІ курс 9 група (куратор Орєхова С.В.)

28.03. 2016р. ІІІ курс 9 група (куратор Сапіжак М.І.)

Музей «НЕБЕСНОЇ СОТНІ», фото 1

Музей «НЕБЕСНОЇ СОТНІ», фото 2

      Формування здорового способу життя, що сприяє укріпленню здоров’я людини, здійснюється на трьох рівнях: соціальному (пропаганда ЗМІ, інформаційно-просвітницька робота); інфраструктурному (конкретні умови в основних сферах життєдіяльності); особистісному (система ціннісних орієнти­рів людини, стандартизація побутового укладу). Акцентується увага на форму­ванні здорового способу життя молоді, оскільки саме в молоді роки відбува­ється сприйняття певних норм та зразків поведінки, накопичення відповідних знань та вмінь, усвідомлення потреб і мотивів, визначення ціннісних орієнти­рів, інтересів та уявлень. Тому підготовка майбутніх медичних працівників до попу­ляризації здорового способу життя у майбутній професійній діяльності набу­ває особливої актуальності, оскільки фахівці цього профілю мають безпосе­редні контакти з людьми, в яких виникають проблеми зі здоров’ям.

21 березня в актовому залі відбулася відкрита виховна година на тему:
 «Я пропагую здоровий спосіб життя»,
яку підготували викладачі Шкандрій М.Л., Гриців М.М. зі студентами IVк. 1,5гр.
 

      З метою популяризації здорового способу життя, та здійснення волонтерського руху, студенти коледжу провели даний захід в загальноосвітній школі-ліцеї № 23 для учнів 9-10 класів.

«Медсестра – це звучить гордо!!!»

      В історії цивілізації медицина має гарну і багату історію. Традиційно її визначають як покликання, як мистецтво, як служіння людині в потребі. Медсестринство виникло з традиційних форм опіки і лікування. Таким чином, медсестринство розглядається як гуманна і фундаментальна діяльність.
       12 травня 1965 року у світі визнано професійне свято – Міжнародний день медичної сестри, яке відзначають медичні сестри всього світу – це понад 9 млн.
Основоположниця сестринської справи Флоренс Найтінгейл – одна з найбільш освічених і непересічних особистостей часів Вікторіанської Англії. Жінка, котра народилась майже два століття тому і усі свої дев’яносто років присвятила праці медичної сестри в багатьох країнах світу, першою збагнула необхідність реформи в медичній освіті, без якої будь-який прогрес у лікуванні хворих може бути зведений нанівець. Вона вперше у світовій історії організувала школу медичних сестер як автономний світський навчальний заклад із власними фондами та керівною радою, а не як підструктуру лікарні, й уперше застосувала наукові методи у вирішенні проблем сестринської справи. І саме Флоренс Найтінгейл перша заявила, що сестринська справа має бути незалежною, самостійною і почесною професією, суміжною з медичною, а не підпорядкованою їй. І тому день народження Флоренс Найтінгейл – 12 травня – вважається Міжнародним днем медичної сестри.
12 травня в актовому залі коледжу відбувся урочистий захід,
присвячений Міжнародному дню медичної сестри.

Наша адреса

Для студентів

Moodle

Корисні посилання

ZNO

Copyright © 2014-2020 Івано-Франківський базовий медичний коледж

Пошук