Медсестринське відділення

Медсестринське відділення

     Медична сестра – одна з найгуманніших професій. Вона містить в собі стільки високих духовних якостей: милосердя, чуйність, співчуття, терпіння, увага, добросердечність - неодмінно підкріплених високим професіоналізмом. Не менше, ніж лікарські засоби, пацієнтові потрібні моральна підтримка, душевна теплота, любов і турбота.     
     Медсестринське відділення Івано-Франківського базового медичного коледжу готує фахівців відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 285162, дата видачі ліцензії - 27.11. 2013р. Напрям підготовки 1201 Медицина, зі спеціальності 5.1210102 Сестринська справа, освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст, кваліфікація медична сестра. Ліцензований обсяг – 195 осіб. Термін навчання – 4 роки на базі 9-ти класів (базової загальної середньої освіти).
      Перший випуск відбувся у 1956 році. Кваліфікацію медична сестра отримала 51 особа.
      З 1957 по 1960 роки в училищі діяли однорічні курси підготовки медичних сестер для дитячих дошкільних закладів.
      Із метою підготовки медичних сестер без відриву від виробництва в 1982 році було відкрито вечірнє відділення, яке свій останній випуск здійснило в 1994 році.
      За період з 1956 до 2015 року навчальний заклад підготував 6928 медичних сестер (з них - 665 отримали диплом молодшого спеціаліста з відзнакою) для закладів охорони здоров’я Івано-Франківська, Івано-Франківської та інших областей. 
      Випускники відділення відзначаються професіоналізмом, глибокими знаннями, про що свідчать відгуки головних лікарів та пацієнтів лікарень міста та області.
У 2017-2018 н.р. на відділенні навчається 776 студентів: 
І курс – 196
ІІ курс – 193
ІІІ курс – 191
ІV курс – 196
Відділення очолює завідувач відділення Янківська Марія Ігорівна
 
Янківська Марія Ігорівнавикладач II категорії. У 2012 році закінчила Івано – Франківський національний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа», кваліфікація – лікар. Із 2012 по 2014 рік навчалась в інтернатурі на базі Івано – Франківського національного медичного університету факультету післядипломної освіти за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина».
     У коледжі працює викладачем дисципліни «Патоморфологія та патофізіологія» з 2014 року, на посаді завідувача відділення з 2017 року. 

     Студенти І та ІІ курсу спеціалізацій одночасно здобувають повну загальну середню освіту на відділенні загальноосвітньої підготовки, яке очолює завідувач відділення Вацеба Мирослава Василівна

Вацеба Мирослава Василівна
викладач першої  категорії. В 2000 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький Державний університет  імені Юрія Федьковича» за спеціальністю «Філософ», кваліфікація – філософ,  викладач філософських дисциплін.
      У коледжі працюю викладачем суспільних дисциплін з 2000 року, на посаді завідувача відділення з 2017 року.
      Якісна підготовка медичних сестер забезпечується належною, сучасною матеріально-технічною базою та високим фаховим рівнем викладачів. 
Навчально – виховна робота на відділенні є спільною діяльністю викладацького та студентського колективів, яка спрямована на підвищення якості знань, створення позитивного мікроклімату для навчання, відпочинку.
      Викладачі постійно працюють над пошуком інтенсивних методів навчання, вдосконаленням контролю знань студентів та підготовкою навчально-методичної документації.
      Поглибленню фахових умінь, індивідуалізації практичного навчання сприяє робота студентів під час навчальної практики під керівництвом викладача, проходження виробничої та переддипломної практики у відділеннях міських та обласних закладів охорони здоров’я м. Івано-Франківська (обласна клінічна лікарня, 
обласний клінічний онкологічний диспансер, обласний наркологічний диспансер, обласна психоневрологічна лікарня №3 та ін.). 
      Під час навчальної практики під керівництвом викладача з клінічних дисциплін (у закладах охорони здоров’я) дотримується вимога: не менше 50% часу відводиться на роботу у відділенні (біля ліжка хворого, у маніпуляційному кабінеті, ознайомлення з новітніми діагностичними технологіями тощо).
      Про якісну фахову підготовку випускників медсестринського відділення свідчать зайняті призові місця на Всеукраїнських конкурсах професійної майстерності медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації «ЕСКУЛАП», у яких випускники відділення приймають участь щорічно. 
      Зазначимо, що саме Івано-Франківський базовий медичний коледж, чи не єдиний з усіх медичних училищ та коледжів України, випускники якого п'ть раз за історію конкурсу здобували 1-ше місце:

escul

      За результатами ліцензійного іспиту Крок М Сестринська справа студенти коледжу одні з найкращих в Україні. Слід зауважити, що за всю історію складання цих важливих державних іспитів, наші випускники усіх спеціальностей не одержали жодної незадовільної оцінки.

Результати ліцензійного іспиту Крок М Сестринська справа

Медсестринська освіта в медичній галузі України зазнала модернізації. 
      Після навчання у нашому коледжі медичні сестри мають можливість продовжити ступеневу освіту – здобути ступінь бакалавра (в перспективі й магістра) або навчатись у медичних університетах за скороченою формою для здобуття кваліфікації лікаря (поступити на другий курс за результатами вступних випробувань без складання ЗНО). Для працюючих медичних сестер є можливість дистанційного навчання в Інституті медсестринства Тернопiльського державного медичного університету iменi I.Я. Горбачевського (бакалавр, магістр). 
      Вибір за Вами, шановні випускники!

 

Наша адреса

Для студентів

Moodle

Корисні посилання

ZNO

Пошук