Новини

Всеукраїнський форум працівників закладів фахової передвищої освіти

     25 червня відбувся перший Всеукраїнський форум працівників закладів фахової передвищої освіти, які здійснюють підготовку здобувачів освіти у галузі знань «22 Охорона здоров’я». У ньому взяв участь і виступив директор Івано-Франківського медичного фахового коледжу Володимир Васильович Стасюк.
     Форум проходив дистанційно на платформі Zoom під егідою експертної групи з розвитку медсестринства Директорату медичних кадрів, освіти і науки МОЗ України. Зі вступним словом виступив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Він наголосив на важливості закладів фахової передвищої освіти у формуванні системи охорони здоров’я, кадровому поповненню лікувальних закладів. Водночас проблемою назвав відтік кадрів, що значною мірою залежить від умов праці і належного її оцінювання. Тому з надією сприйнято президентський указ, згідно з яким зарплата медсестер повинна бути не меншою 13500 гривень. Віктор Кирилович переконаний, що необхідно створити такі умови для медсестер, фельдшерів, акушерок, «щоб хотіли йти в професію, а ті, хто прийшов, не хотів би іти з неї». Для цього важливо заохотити молодь до здобуття медсестринського фаху і створити відповідні умови для оволодіння ними фахом, окреслити проблеми закладів освіти, які потребують нагального вирішення.
     Власне, основними темами всеукраїнського форуму і стали проблемні питання додипломної освіти у закладах фахової передвищої освіти, зокрема проведення інтегрованого іспиту Крок.М., обговорення стану підготовки та впровадження освітніх стандартів в охороні здоров’я, практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, а також проблеми післядипломної освіти. Експертами виступили керівники медичних і фармацевтичних коледжів та інститутів з Чернівців, Івано-Франківська, Житомира, Львова, Донеччини, директор ДУ «Центр розвитку медсестринства Міністерства охорони здоров’я України» Катерина Балабанова, директор ДО «Центр тестування при Міністерстві охорони здоров’я України» Леся Олійник.
     Одним з перших на форумі виступив директор Івано-Франківського медичного фахового коледжу Володимир Васильович Стасюк – і це свідчить про авторитет ІФМФК з більш як 81-річною історією та її керівника, який очолює заклад освіти понад чверть віку. Тож є досвід, є певні інновації, є своє розуміння, що і як потрібно вдосконалювати.
     Володимир Васильович висловив свої міркування щодо проблемних питань додипломної освіти у закладах фахової передвищої освіти. Зокрема, щодо проведення ліцензійних інтегрованих іспитів для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»: пропозиції щодо прикладного характеру тестових завдань, оплати вартості Кроку.М. за кошти державного бюджету (за аналогією із ЗНО), термінів його проведення. У своєму виступі директор ІФМФК згадав п’ять петицій, спрямованих на поліпшення якості медичних кадрів в Україні і знову (вже вкотре!) запропонував сприяти найкращим випускникам медичних коледжів (спеціальність «Медсестринство») навчатись в медуніверситетах (спеціальність «Медицина») за скороченими термінами, в тому числі і за державним замовленням. А при вступі для них замінити комплексне фахове випробування на зарахування результатів Кроку.М.
     Володимир Васильович Стасюк висловив також свої думки щодо діяльності Центру розвитку медсестринства МОЗ України. Він вважає за доцільне «забезпечити медичну освіту якісними уніфікованими документами, раціональними навчальними планами і програмами, підручниками та посібниками, адаптованими до потреб практичної медицини». Запитання, за словами керівника ІФМФК, викликають різні терміни навчання за спеціалізацією «Акушерська справа» і «Сестринська справа». У своєму виступі висловив також пропозиції щодо післядипломної підготовки молодших медичних і фармацевтичних працівників, починаючи від впорядкування нормативно-правової бази (діючої ще з 1992-1993 років).
     «Будь-яку проблему в освітній галузі можна успішно вирішувати при наявності ОСВІТИ. Наявність диплома про освіту чи документа про вчені студені та регалії ще не свідчить про ОСВІТУ суб’єкта. ОСВІТА ОСВІТЛЮЄ всі грані проблемних питань і дає змогу їх успішно вирішувати», – так завершив свій виступ Володимир Васильович Стасюк.
     Чимало питань, які піднімали учасники форуму, зокрема і висловлені директором ІФМФК, «почуті і вирішуватимуться». Так запевнив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Наприклад, пропозиції щодо Кроку.М., які прозвучали у багатьох виступах. За словами міністра, необхідно зробити оптимальними терміни проведення цього ліцензійного іспиту і визначитися з його вартістю, знайти механізми, як фінансувати цей іспит з державного рівня. Ці питання будуть врегульовані з Міністерством освіти і науки України. Слушною також визнана пропозиція дозволити перездачу Кроку.М. швидше, як через рік. А от зниження прохідного балу не буде, бо медицині потрібні висококваліфіковані фахівці. Важливим досягненням можна вважати і те, що МОЗ підтримує ідею зарахування випускників медичних коледжів на бюджетне замовлення в медичні університети – для цього планують з обласними держадміністраціями і радами сформувати регіональне замовлення до опорних закладів охорони здоров’я, які мають підвищене фінансування через Програму медичних гарантій. Доцільним є і зарахування при вступі за результатами Кроку.М. Міністр також зауважив, що діяльність Центру медсестринства буде більш прозорою і публічною, враховуватимуться пропозиції закладів передвищої фахової освіти для поліпшення медсестринської служби і підготовки для неї кадрів.
     Такі всеукраїнські форуми планується зробити регулярними, щоб визначати проблемні питання підготовки медсестринських кадрів і у партнерстві з Міністерством освіти і науки України, обласними держадміністраціями і обласними радами їх вирішувати.
Пресцентр коледжу.

 

Наша адреса

Тел/факс: (0342) 75-32-58
Відділення післядипломної освіти
Тел: (0342)528004
 

 

Для студентів

Moodle

Корисні посилання

ZNO

vfpo

Copyright © 2023 Комунальний заклад фахової передвищої освіти "Івано-Франківський медичний фаховий коледж" Івано-Франківської обласної ради/ м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи 165