Новини

Розпочалась екзаменаційна сесія

     У КЗ ФПО «Івано-Франківський медичний фаховий коледж» ІФОР (вул. Гетьмана Мазепи, 165) 23 квітня 2024 року розпочалась екзаменаційна сесія для здобувачів освіти ІІІ курсу ОПП Лікувальна справа та IV курсу ОПП Сестринська справа.
     Усі екзамени складаються з двох етапів:
  • теоретична частина – тестовий контроль;
  • практична частина - це індивідуальна усна відповідь, яка складається з теоретичного питання та демонстрування практичного навика на реальному об’єкті або моделі.
     Здобувачі освіти ІІІ курсу ОПП Лікувальна справа складають екзамени з освітніх компонент: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Неврологія», «Психіатрія та наркологія» та «Інфектологія». Тестова частина екзамену відбувається із використанням освітньої платформи Moodle, а практична - у відповідно оснащених аудиторіях коледжу.
     Здобувачі освіти випускного курсу ОПП Сестринська справа 23 квітня складали тільки теоретичну частину – тестовий контроль, який одночасно змогли написати усі 157 майбутніх медичних сестер та медичних братів: усі здобувачі освіти писали зріз на паперових носіях в укритті, збірник тестових завдань містив 150 завдань: по 50 з освітніх компонент «Медсестринство у внутрішній медицині», «Медсестринство в хірургії», «Медсестринство в педіатрії». Зріз проводила адміністрація коледжу, він тривав 2 години 30 хвилин (з розрахунком 1 хвилина на 1 завдання).
     Практичну частину екзаменів буде проведено в період з 26 квітня по 9 травня відповідно до розкладу складання екзаменів. 
     Саме ця екзаменаційна сесія є останньою для ІV курсу ОПП Сестринська справа (студенти ОПП Лікувальна справа останні свої екзамени складали після завершення осіннього семестру), попереду переддипломна практика, її захист та підсумкова атестація, яка буде проводитись також у два етапи: І етап  теоретичний – Єдиний державний кваліфікаційний іспит (05–06.06.2024р.) та II етап – практичний.

Наша адреса

Тел/факс: (0342) 75-32-58
Відділення післядипломної освіти
Тел: (0342)528004
 

 

Для студентів

Moodle

Корисні посилання

ZNO

vfpo

Copyright © 2023 Комунальний заклад фахової передвищої освіти "Івано-Франківський медичний фаховий коледж" Івано-Франківської обласної ради/ м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи 165