Новини

Науково-практична конференція в Житомирі «Вища освіта та практика в медсестринстві»

      Директор Івано-Франківського медичного фахового коледжу (Івано-Франківського базового медичного коледжу) Володимир Стасюк взяв участь в ХІ науково-практичній конференції з міжнародною участю «Вища освіта та практика в медсестринстві», яка відбулася в Житомирському медичному інституті в онлайн-режимі. Він представив доповідь про формування громадянської позиції студентів.
     Про представництво конференції в Житомирі свідчить чималий перелік організацій і установ, причетних до її проведення: Міністерство освіти та науки України і Міністерство здоров’я України, управління охорони здоров'я Житомирської ОДА, Житомирський медичний інститут та Асоціація медичних сестер Житомирської області, освітні заклади та громадські організації з Польщі, Словаччини, Чехії. В ній взяло участь близько 300 освітян, медичних працівників, науковців з Києва і Львова, Івано-Франківська і Тернополя, Рівного і Чернівців, Харкова і Волині, Вінниці і Конотопа, Могилів-Подільського і Ужгорода.
     Голова організаційного та наукового комітетів конференції – ректор Житомирського інституту медсестринства, доктор медичних наук, професор Віктор Шатило. Саме він відкрив пленарне засідання доповіддю на тему «Стратегія розвитку медсестринства в Україні на основі результатів науково-прикладних досліджень студентів магістратури Житомирського медичного інституту за період 2018-2019 років». Проблемам підготовки кадрів, медичної світи та діяльності молодших медичних спеціалістів в умовах сучасних викликів були також присвячені виступи члена-кореспондента Національної академії медичних наук України, доктора медичних наук, професора Олександра Волосовця, президента громадської організації «Асоціація медичних сестер України» Тетяни Чернишенко.
     Не можуть не викликати занепокоєння цифри, які прозвучали у виступах. За 10 років в Україні зменшилася кількість медичних працівників на 175 тисяч, особливо відчутно серед молодших спеціалістів з медичною освітою. На сьогодні дефіцит таких фахівців складає 30 тисяч осіб. Водночас у порівнянні 2012 роком наполовину зменшилася кількість студентів, які за державним (регіональним) замовленням навчаються в медичних коледжах. А з боку держави не відчутно мотивації на здобуття такої освіти молоддю. Як прозвучало, «медиків і особливо медичних сестер потрібно берегти, їх недостатньо». Основні причини цього: скорочення посад, плинність кадрів, низька зарплата, відповідно низький соціальний статус, перевантаженість на робочому місці. Як наслідок, відтік працівників, виїзд за кордон.
     Учасники науково-практичної конференції відмічають (і це знайшло відображення у резолюції зібрання), що в медсестринстві відбуваються позитивні зрушення – впроваджуються нові стандарти ступеневої медсестринської освіти, які передбачають реалізацію інноваційної і кадрової політики в охороні здоров’я та медичній освіті, максимально наближені до стандартів Євросоюзу. Та наразі рівень підготовки медичних сестер в Україні не повною мірою відповідає міжнародним стандартам: від запровадження в навчальний процес сучасних розробок, своєчасного оновлення програм підготовки фахівців для медичної галузі до надмірної централізації системи управління і фінансування вищих навчальних закладів і до змін у навантаженні медичних сестер та оплати їхньої праці.
     Поряд з розглядом сучасних медичних технологій при догляді за пацієнтами з різними захворюваннями, новітніх технологій викладання клінічних дисциплін, питань деонтології і етики на конференції увага приділялася (на жаль, лише в одному виступі) вихованню майбутніх фахівців, формуванню їх громадянської відповідальності. А без міцного фундаменту надбудова буде крихкою. Серед пріоритетних напрямків діяльності медичних освітніх закладів повинна бути не лише професійна підготовка майбутніх фахівців, а й їхнє виховання, формування свідомого громадянина, людини зі світоглядом і способом мислення, вчинками та поведінкою, спрямованими на розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні. Саме від виховання залежатиме, наскільки усвідомленою буде праця майбутнього спеціаліста власне як громадянина.
     Про це йшлося у виступі на науково-практичній конференції в Житомирі директора ІФМФК Володимира Стасюка «Наш погляд на формування громадянської позиції студентів – майбутніх фахівців успішної України». Як наголосив Володимир Васильович, тільки особистість, той, хто підпорядковує особисті інтереси громадським, служитиме інтересам Батьківщини. А від освітніх закладів надзвичайно багато залежить, як ми виховаємо громадянина. При цьому важливими є відновлення історичної пам’яті та національної свідомості, вивчення української історії і визнання важливості української мови.
     У своєму виступі Володимир Стасюк зробив посилання на маловідомі праці іноземних вчених, поважних і авторитетних у своїх галузях, які саме підтверджують прадавність української історії та мови. Британський політик і дослідник Артур Кемп, англійські археологи Г.Кларк і С.Піггот, історик з Сорбони Р.Гіршмен, Герберт Мюллер та Георг Біббі з США, генетик Пітер Форстер з Великої Британії та інші висловлювали думки, що праукраїнці можуть бути предками усіх європейців. Не Єгипет, не Месопотамія, а Україна. Як прозвучало у виступі, «начебто фантастична теза про Україну як центр розселення індоєвропейців насправді є усталеним науковим поглядом принаймні з початку 80-х років ХХ століття, але, на жаль, не в Україні». В дослідженнях інших вчених – Михайла Красуського з Польщі, Анатолія Кифішина з Росії стверджується, що українська мова є найдавнішою не лише з усіх слов’янських мов, а й від санскритської, грецької, латинської та інших. Висловлювання іноземних вчених Володимир Стасюк доповнив працею Івана Франка «Поема про сотворення світу».
     Все це доводить, яка у нас прадавня історія. Чому ж українці не беруть на озброєння українську спадщину? На думку Володимира Стасюка, причинами є вплив «дядьків отечества чужого» (за Шевченком), зокрема і через владні структури; неготовність деяких відомих «метрів» вітчизняної науки відмовитися від фальшивих доктрин, викладених у їхніх дисертаціях (визнати свою псевдонауку); вплив «доброзичливців» з інших країн через гранти, фінансові подачки.
     Як висновок у виступі представника Івано-Франківського медичного фахового коледжу Володимира Стасюка зазначалося: відновлення історичної пам’яті та національної свідомості є надійною основою формування громадянської позиції майбутніх фахівців та їх професійного розвитку. В цьому ж ряду важливими є обґрунтоване визнання величі, історичної давності, краси української мови та гармонійний розвиток одномовності через усвідомлену освіту і релігію. Освіта дасть нам зрозуміти, хто ми є, а релігія, що виховує прагнення до досконалості, приведе нас до одномовності.
     Виступ Володимира Стасюка на науково-практичній конференції в Житомирському інституті медсестринства, як і на семінарі в Науково-методичному центрі вищої та фахової передвищої освіти 30 вересня, викликав зацікавлення колег з різних навчальних закладів, схвальні відгуки, прохання поширити матеріали, викладені у доповіді.

Наша адреса

Тел/факс: (0342) 75-32-58
Відділення післядипломної освіти
Тел: (0342)528004
 

 

Для студентів

Moodle

Корисні посилання

ZNO

vfpo

Copyright © 2023 Комунальний заклад фахової передвищої освіти "Івано-Франківський медичний фаховий коледж" Івано-Франківської обласної ради/ м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи 165