Екологічне виховання

«Ми живемо серед природи...
                                                                                    Ми постійно діємо на неї,
                                                                                   проте не владні над нею»
Й. Гете.
   Україна переживає екологічну і економічну кризу, яка пов’язана з надмірним зростанням нераціонального і неконтрольованого використання природних ресурсів. На території нашої країни все помітнішим стає погіршення екологічного стану, характерними ознаками якого виступають забруднення атмосферного повітря, поверхневих та підземних вод, порушення земель, руйнування ґрунтів. Актуальною проблемою сьогодення є проблеми дбайливого ставлення людини до природи, творчого використання її багатств. Поняття екологічної культури, екологічні знання в даний час набувають особливої актуальності, яка пов'язана з людською діяльністю, що призводить до змін, які відбуваються в середовищі нашого буття. Існування людської цивілізації та подальший її розвиток можливий тільки за умови формування якісно нових взаємин у системі «Людина – природа».
   Формування екологічної свідомості та культури є необхідними умовами для подолання глобальної екологічної кризи і відвернення екологічної катастрофи, яка загрожує підривом самих основ біологічного існування людини, тому екологічне виховання є невід’ємною частиною виховання здобувачів освіти коледжу. Екологічну свідомість особистості неможливо сформувати без наявності у неї певних знань та переконань щодо свідомого і відповідального ставлення до природи. Збереження планети залежить і від якості, і від темпів формування екологічної свідомості та екологічної культури, що відбувається в процесі екологічного виховання. Екологічне виховання в закладі освіти спрямоване на розв’язання певних задач і проблем, які ставляться перед викладачами і здобувачами освіти, і здійснюється за двома напрямами: на аудиторних заняттях та у позааудиторні години (участь здобувачів освіти в III обласному екологічному хакатоні від Малої академії наук учнівської молоді Івано-Франківської міської ради).
0 02 05 9ef9904ebc4804152810411396fb31dabeeee0e62c4731844dc47210d34ae8b1 dc4b9db74d46531c
 
     Ми переконані, що тільки використання в єдності і взаємозв’язку двох сторін навчально та виховного процесу дозволяє повною мірою здійснювати вплив на інтелектуальну, емоційну і вольову сферу особистості здобувачів освіти. Це забезпечує гармонійне формування всіх компонентів екологічної культури: інтересу до природи, знань про природу, моральних та естетичних почуттів щодо неї, позитивної діяльності тощо.
     Розмаїття форм заходів дає можливість викладачам і керівникам груп коледжу  побудувати роботу з екологічного виховання так, щоб зацікавити здобувачів освіти, привернути їх увагу до поставлених проблем. Екологічне виховання містить традиційні і нетрадиційні форми роботи: екологічні заняття; екологічні екскурсії; екологічні конкурси; екологічні акції; обговорення та обігрування ситуацій.
     Однією з форм екологічного виховання, спрямованого на пізнання природи і розуміння її законів, є еколого-туристичні походи, під час яких створюються сприятливі умови для здобувачів освіти, що прагнуть краще пізнати рідний край, вивчити його багатства, зрозуміти красу природи. Зазначена форма дає змогу поєднати два напрями виховання – екологічне і фізичне. Виховується прагнення до здорового способу життя, любов до природи і до краси рідного краю.
  Проводяться екологічні екскурсії до Галицького національного природного парку (с. Крилос). Еколого-туристичні походи  до м. Яремче, Вовчинецькі гори, Дем’янів Лаз.  У походах здобувачі освіти мають змогу навчитися правильно розводити і гасити вогнища, варити кашу, грати у різні спортивні ігри. Все це сприяє їх фізичному вихованню, а також дає можливість ознайомитися з природою, впливом різних екологічних факторів, вивчити рослинний і тваринний світ. Виховується екологічна культура поведінки: не можна ламати дерева, гілки, залишати після себе сміття, не загашене вогнище, а також формуються вміння спостерігати, аналізувати, систематизувати, робити свої власні висновки.
 Здобувачі освіти коледжу беруть участь в екологічних акціях:  «Першоцвіти», Міжнародна акція «World Cleanup Day» «Побачив! Прибери!». Це дієва форма екологічного виховання. Такі заходи формують активну життєву позицію підлітка.
     Керівники навчальних груп беруть участь у Всеукраїнських онлайн-семінарах, які проводить Державна установа Науково-методичний цент вищої та фахової передвищої освіти. Тематика семінару зумовлена погіршенням екологічної ситуації у світі та в регіонах України. 
    Доповідачем на онлайн-семінарах є директор ІФМФК Володимир Васильович Стасюк, який зосереджує увагу на деяких аспектах здоров’я та його збереження. Даючи три класичні визначення здоров’я, доповідач виокремлює загальнофілософський аспект (утримання функціонального оптимуму, норми для живого), теоретичний (стан повного соціального, психічного та фізичного благополуцччя, а не тільки відсутність хвороб та фізичних дефектів) та практичний аспект (здоров’я – це стан організму, коли він здатний повноцінно виконувати свої функції). Основними ворогами здоров’я Володимир Васильович називає лінощі, незнання та бездуховність. Звертає увагу на християнський аспект охорони здоров’я і медичної допомоги. 
    На виховних годинах проводяться бесіди на тему: «Планета – наша рідна домівка», «Екологічні проблеми Прикарпаття», мета яких – ознайомити здобувачів освіти з красою природи Прикарпаття, її природними багатствами, а також показати екологічні проблеми краю, негативний і позитивний вплив діяльності людини на природу, змусити підлітків задумуватися над вчинками і діями людей щодо оточуючого середовища і над наслідками, до яких вони можуть призвести.
  Також здобувачі освіти беруть участь в озелененні території коледжу, працюють на клумбах. Це виховує у них працелюбність, охайність, почуття відповідальності та гордості за свою роботу.
    Результатом екологічної роботи має стати засвоєння основних екологічних і біологічних понять, розуміння різнобічної цінності природи, прояв інтересу та зацікавленості екологічними проблемами, сформованість різноманітних екологічних умінь і навичок (оцінювати, прогнозувати, приймати правильні рішення, пропагувати, дотримуватись правил поведінки у природі, аналізувати, систематизувати, виділяти головне); активність і творчий підхід у природоохоронній діяльності; формування глибокого переконання у необхідності охорони природи й особистій причетності до цієї справи.

Наша адреса

Тел/факс: (0342) 75-32-58
Відділення післядипломної освіти
Тел: (0342)528004
 

 

Для студентів

Moodle

Корисні посилання

ZNO

vfpo

Copyright © 2023 Комунальний заклад фахової передвищої освіти "Івано-Франківський медичний фаховий коледж" Івано-Франківської обласної ради/ м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи 165