МО керівників навчальних груп

Методичне обєднання класних  керівників та керівників навчальних груп.

  Основна базова ланка виховного процесу, через яку і за допомогою якої виховна робота проєктується і реалізується на здобувача освіти – це керівник групи. У закладі освіти за кожною навчальною групою закріплений керівник групи.

 Розроблено «Положення про класного керівника навчальної групи» та «Положення про керівника навчальної групи» в якому визначено порядок призначення та затвердження керівника навчальної групи; основні завдання, зміст, планування, організація та облік його роботи. Згідно «Положення про класного керівника навчальної групи» та «Положення про керівника навчальної групи» розроблена посадова інструкція керівника навчальної групи, де чітко визначені його обов’язки, відповідальність та права.

  Роботу керівників груп у закладі освіти  регламентують відповідні документи, що унормовують виховний процес в системі освіти України.

  Робота керівників груп визначається внутрішніми наказами директора та розпорядженнями.

   З метою організації та підвищення ефективності роботи керівників груп у закладі освіти працює методичне об’єднання класних керівників та керівників навчальних груп. Керівництво методичним об’єднанням (МО) здійснює голова методичного об’єднання. До складу МО входить 18 класних керівників навчальних груп та 9 керівників навчальних груп,  які є досвідченими педагогами та у своїй роботі з молоддю пріоритетними якостями вважають національну гідність, громадянську відповідальність, духовність, милосердя, співчуття, любов до обраної професії.

IMG 8688

   З метою інформування та планування роботи щомісяця проводяться засідання методичного об’єднання. На засіданнях  обговорюються проблеми навчально-виховної діяльності, над якими працює колектив керівників груп КЗ ФПО «Івано-Франківський медичний фаховий коледж» ІФОР, надається методична допомога наставникам груп у здійсненні виховної діяльності зі здобувачами освіти. Засідання МО керівників груп оформляються протоколами. Рішення носять рекомендаційний характер із зазначенням термінів виконання та виконавців.

  Наставники ведуть журнали класних керівників кожної навчальної групи, що містять список здобувачів освіти, інформацію про них, план роботи наставника, фіксують індивідуальну роботу, проведену зі здобувачами освіти та їх батьками, оформляють звіт про проведену роботу протягом навчального року. Наявність журналів робить роботу  керівника групи організованою, чіткою, визначеною, контрольованою.

Важливим чинником проведення інформаційної, адаптаційної, професійно-орієнтовної, виховної, культурно-просвітницької роботи в студентській  групі є години спілкування із керівниками груп.

Виховна робота  здійснюється відповідно нормативно-правових документів, що регламентують виховний процес у закладах фахової передвищої освіти України, загальноколеджного плану  виховної роботи, планів класних керівників та керівників навчальних груп та носить системний характер.

 Під час планування і впровадження виховної роботи обов'язково враховується специфіка, традиції, матеріальна база закладу освіти та можливості педагогічного колективу.

Реалізація основних завдань і принципів виховання здійснюється за  напрямами: національно-патріотичне виховання, духовно-моральне, громадянсько-правове, екологічне, естетичне, трудове, фізичне і утвердження здорового способу життя. Виховні напрями тісно взаємопов’язані, доповнюють один одного і утворюють цілісну систему виховання. Ця система знаходить своє відображення у виховних заходах, які проводяться у коледжі.

Першим етапом організації виховного процесу є заходи щодо адаптації здобувачів освіти нового набору. Намагаємося забезпечити комплексний підхід до адаптаційного процесу, враховуючи найрізноманітніші його форми і прояви, поєднуючи різні напрями виховання та урізноманітнюючи форми проведення заходів згідно плану.

Національно-патріотичне виховання є однією з головних складових виховної роботи у закладі освіти. Воно формується на прикладах історії становлення української державності, українського козацтва, героїки визвольного руху, досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури і спорту,  містить в собі соціальні, цільові, функціональні, організаційні та інші аспекти, охоплює своїм впливом усі навчальні групи коледжу.

  Втілення національно-патріотичного виховання відбувається з перших днів навчання здобувачів освіти. Так, наприклад, в урочистому (організованому) зібранні, присвяченому Дню Знань, такі історичні святині й символи держави як Гімн, Прапор, Герб України, образ суверенної України проходять центральними виховними засобами. Не обходимо ми увагою й таку віковічну святиню нашого народу як незалежність, згадуємо і вшановуємо пам'ять загиблих героїв України. Можна з упевненістю сказати, що все це покликано пробуджувати в наших студентів любов до України, усвідомлювати себе українцями в повному й високому розумінні цього поняття.

Формування патріотичних почуттів відбувається й на першій виховній годині, яка обов’язково носить національно-патріотичний характер. На виховній годині ознайомлюємо студентів із «Декларацією про державний суверенітет України», «Актом проголошення незалежності України», «Законом про громадянство України», поглиблюємо знання студентів про історичний розвиток України як держави, обговорюємо проблеми національного відродження в контексті історичного досвіду.

   Сприяють формуванню у студентів патріотизму, шани і поваги до захисників України такі заходи, як уроки мужності за участю учасників бойових дій, волонтерів, мітинги-реквієми з нагоди вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, загиблих в російсько-українській війні, пам’яті жертв голодоморів, живі ланцюги Соборності та ін.

   Одним з пріоритетних напрямів виховної роботи у закладі освіти є формування  позитивної мотивації до обраної професії, професійної свідомості та особистісних якостей майбутніх медичних фахівців. Реалізовувати це завдання допомагають: урочисті (організовані) зібрання, присвячені Дню знань і посвяті першокурсників у студенти медичного коледжу; тематичні виховні години; бесіди, на яких керівники груп піднімають деонтологічні проблеми медичних спеціальностей, розкривають гуманістичні, особистісні якості медичних працівників: співчуття, доброзичливість, милосердя, терплячість, взаємодовіра, порядність, совість, справедливість, без яких становлення медичного працівника неможливе. 

  Виховуємо здобувачів освіти власним прикладом. З 2009 року у КЗ ФПО «Івано-Франківський медичний фаховий коледж» ІФОР функціонує  Музей історії коледжу, мета діяльності якого – полягає в залученні здобувачів освіти до вивчення та збереження історії рідного краю, розвитку медицини на Івано-Франківщині, вихованні шанобливого ставлення до історії та культури свого народу.   У музеї є  експозиції, які складаються з 11 розділів. Вони ознайомлюють відвідувачів з історією закладу, відображають історичний шлях розвитку закладу освіти  з часу заснування до сьогодення. У музеї проводяться екскурсії, виховні години.

   Адміністрація коледжу тісно співпрацює з службою у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської  міської ради, інспекторами ювенальної превенції, правоохоронними органами.

  У закладі освіти велика увага приділяється роботі зі здобувачами освіти пільгових категорій.

   Виховна робота в умовах війни була спрямована на такі важливі аспекти: психологічна та емоційна підтримка здобувачів освіти, навчання правил поведінки в умовах воєнного стану та надзвичайної ситуації.

   З метою підвищення рівня обізнаності здобувачів освіти щодо правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру проведені наступні заходи: організаційні групові збори, на яких були проведені інструктажі «Порядок дій учасників освітнього процесу у випадку сигналу «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА», студентів ознайомили з місцем розташування захисних споруд у коледжі, а також правилами поведінки під час евакуації та перебуванні в укриттях; об’єктове тренування з цивільного захисту з метою удосконалення учасниками освітнього процесу практичних навичок щодо дій в умовах воєнного часу; а також практичні тренінги з надання домедичної допомоги, які провели викладачі клінічних дисциплін.

  З метою психологічної підтримки учасників освітнього процесу були проведені тренінг «Перша психологічна допомога», який  провела практична психологиня закладу освіти.

  Впровадження в країні військового стану внесло зміни в плани виховної роботи, змінилися форма та зміст роботи, але робота зі студентською молоддю не припинялася. Кожного понеділка в закладі освіти перед початком першої пари звучить Духовний гімн України Боже Великий Єдиний нам Україну храни. Відповідно до Указу Президента України в коледжі запроваджено проведення загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України (щоденно о 900год.).

   Студенти долучалися до волонтерської діяльності в медичних закладах, до плетіння маскувальних сіток, виготовлення окопних свічок, до збору коштів

на потреби ЗСУ, до  благодійної допомоги постраждалим під час війни.

Нашим вихованцям є де вчитися тим добрим звичаям і традиціям предків, які передавалися з покоління в покоління, та культивувати кращі риси української ментальності. 

Нормативні документи з національно-патріотичного виховання

Інформаційні матеріали «Вистояли - Переможемо!», підготовлені Українським інститутом національної пам’яті до річниці повномасштабної війни в Україні. Ресурс доступу:

https://u.to/aFQLHg

Наказ МОН від 06.06.2022 № 527 «Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641». Ресурс доступу:

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-nacionalno-patriotichnogo-vihovannya-v-zakladah-osviti-ukrayini-ta-viznannya-takim-sho-vtrativ-chinnist-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-16062015-641.

Указ Президента України від 18.05.2019 № 286/219 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання». Ресурс доступу:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019#Text.

Постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 932 затверджено План дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки. Ресурс доступу:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2020-%D0%BF#Text.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 № 673 затверджено Державну цільову соціальну програму національно-патріотичного виховання на Ресурс доступу:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2021-%D0%BF#n11.

Вистояли - Переможемо

Методичні рекомендації щодо проведення профілактичних та просвітницьких заходів з метою попередження залучення здобувачів освіти до небезпечних молодіжних рухів

Рекомендації для проведення додаткових профілактичних заходів закладами освіти серед дітей та інформування батьків щодо компетентностей безпечної поведінки в цифровому середовищі

Наша адреса

Тел/факс: (0342) 75-32-58
Відділення післядипломної освіти
Тел: (0342)528004
 

 

Для студентів

Moodle

Корисні посилання

ZNO

vfpo

Copyright © 2023 Комунальний заклад фахової передвищої освіти "Івано-Франківський медичний фаховий коледж" Івано-Франківської обласної ради/ м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи 165