Наші відомі випускники

Новосядлий Руслан Степанович

Старший науковий радник, Департамент імунобіології пухлин, Науково-дослідні лабораторії фармацевтичної компанії Eli Lilly, Нью-Йорк, США


Народився в м. Івано-Франківськ 1975 р. 

У 1990-1993рр. навчався в Івано-Франківському медичному училищі (спеціальність «Сестринська справа»).
1993-1999 рр. - Івано-Франківська Державна Медична Академія.
2001-2004рр. - Геттінгенський університет, Геттінген, Німеччина
Центр внутрішньої медицини
Кафедра гастроентерології та ендокринології
Докторантура в рамках програми "Клінічна, молекулярна та клітинна біологія внутрішніх органів".
2005-2009 рр. - Медичний центр гори Синай (Mount Sinai Medical Center), Нью-Йорк, США
Департамент внутрішньої медицини
Кафедра ендокринології, діабету та кісткових захворювань
Постдокторантура в лабораторії всесвітньо відомого ендокринолога, професора Д. ЛеРойта

На сьогоднішній день
Старший науковий радник
Департамент імунобіології пухлин
Науково-дослідні лабораторії фармацевтичної компанії Eli Lilly, Нью-Йорк, США

1. Під час навчання та роботи в постдокторантурі довів, що стимулюючий вплив цукрового діабету ІІ типу на ріст та метастазування пухлин молочної залози опосередкований гіперінсулінемією та інсуліновим рецептором.
2. В якості ведучого біолога вніс суттєвий внесок в доклінічну апробацію та реєстрацію неситумумабу (necitumumab, Portrazza) в США та ЄС. Неситумумаб (моноклонове антитіло до рецептора епідермального фактору росту) є першим біологічним середником, який покращив загальну виживаність в першій лінії терапії у хворих на плоскоклітинний рак легень.
3. Здобув широкі знання та глибокий досвід в галузі трансляційної онкології, імуноонкології, пухлинної генетики, молекулярної біології та біомаркерів пухлин. На даний момент очолює науково-дослідну групу, яка займається ідентифікацією механізмів протипухлинної дії імуномодулюючих засобів та пошуком молекулярних маркерів їхньої біоктивності та ефективності.

 

Наша адреса

Тел/факс: (0342) 75-32-58
Відділення післядипломної освіти
Тел: (0342)528004
 

 

Для студентів

Moodle

Корисні посилання

ZNO

vfpo

Copyright © 2023 Комунальний заклад фахової передвищої освіти "Івано-Франківський медичний фаховий коледж" Івано-Франківської обласної ради/ м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи 165